Papež František v úterý vydal rezolutní dekret, kterým propustil všechny vedoucí představitele charitativní organizace Caritas Internationalis a jmenoval dočasného vatikánského správce, který povede tuto konfederaci 162 katolických humanitárních, rozvojových a sociálních organizací působících ve více než 200 zemích a teritoriích po celém světě. (Foto: Flickr)

Podle agentury Reuters se papež František rozhodl propustit celé vedení charity po obviněních z ponižování a obtěžování zaměstnanců v sídle organizace v Římě. S agenturou hovořilo několik současných i bývalých zaměstnanců charity, přičemž jeden z bývalých zaměstnanců uvedl, že pracovníci v ústředí charity trpěli obtěžováním, strachem a „rituálním ponižováním“.

Vatikánské dikasterium pro rozvoj, jemuž charita podléhá, zároveň oznámilo, že v letošním roce proběhlo v sídle charity rozsáhlé vyšetřování za účasti externího vedení a psychologických odborníků. Šetření dospělo k závěru, že výše uvedené zprávy skutečně mají opodstatnění, uvádí se v tiskovém prohlášení Vatikánu.

Dodalo však, že neexistují žádné důkazy o tom, že by docházelo k finančnímu zneužívání nebo sexuálnímu obtěžování, ale identifikovalo řadu problémů, které „vyžadují okamžitá opatření“. Tato pochybení se podle nich týkala především oblasti řízení a postupů společnosti a měla negativní dopad na týmového ducha a morálku zaměstnanců.

Na papežovo rozhodnutí navázala také rezignace kardinála Luise Antonia Tagleho, v tisku často označovaného jako „František z Asie“, který byl nominálně prezidentem charity, ale na každodenním chodu organizace se nepodílel. Filipínský kardinál byl některými vnímán jako možný nástupce papeže Františka.

Tagle si však ponechá svůj hlavní církevní post a zůstane v čele Dikasteria pro evangelizaci v rámci katolické církve, které je zodpovědné za řízení misionářů.

Agentura Reuters rovněž poznamenala, že kromě kardinála a jednoho dalšího kněze jsou všichni vedoucí mezinárodní charity neklerikální.

Zdroj: rmx.news