VATIKÁN (CNS) – Válka na Ukrajině a mezinárodní reakce na ni ukazují, jak se státy stále snaží „řídit svět jako šachovnici, kde mocní studují tahy, aby rozšířili svou nadvládu na úkor ostatních“, řekl papež František.

Ačkoli se papež konkrétně nezmínil o NATO, jehož členové oznámili, že v reakci na válku zvyšují své vojenské výdaje, uvedl: „Styděl jsem se, když jsem četl, že, já nevím, skupina států se zavázala vydávat 2 % svého HDP na nákup zbraní.“

„Je to šílenství,“ řekl papež František 24. března během setkání se zástupkyněmi Italského ženského centra, sdružení založeného po druhé světové válce na obranu důstojnosti žen a podporu jejich zapojení do politického a společenského života.

Sdružení podle něj sdílí vizi katolické církve o politice jako formě charity, jejímž cílem je vždy podpora obecného dobra.

Je zřejmé, řekl, že „dobrá politika nemůže vycházet z kultury moci chápané jako nadvláda a vykořisťování, ale pouze z kultury péče, péče o člověka a jeho důstojnost a péče o náš společný domov“.

„Hanebná“ válka na Ukrajině, řekl papež, je důkazem jeho tvrzení.

„Je nesnesitelné vidět, co se stalo a děje na Ukrajině,“ řekl, „ale bohužel je to plod staré logiky moci, která stále ovládá tzv. geopolitiku. Dějiny posledních 70 let to dokazují: Proto jsem řekl, že jsme svědky ‚třetí světové války po kouskách‘, tak trochu všude.“

Papež František však zdůraznil, že ruská válka na Ukrajině je jiná. Má „větší rozměr a ohrožuje celý svět“.

Řešením „není více zbraní, více sankcí, více politicko-vojenských aliancí, ale jiný přístup, jiný způsob řízení nyní globalizovaného světa – ne vycenění zubů, jak se děje nyní -, ale jiný způsob nastavení mezinárodních vztahů“, který klade důraz na vzájemnou péči.

Je však podle něj třeba najít způsob, jak zajistit, aby nepodléhal „ekonomicko-technokraticko-vojenské moci“.

Papež František uvedl, že se chtěl o své úvahy podělit se sdružením žen, protože „ženy jsou protagonistkami této změny směru, této konverze, pokud se nepodřídí převládajícímu mocenskému systému, pokud si zachovají svou identitu ženy“.

Jakmile ženy získají větší moc v politice a ve společnosti, mohou podle něj „změnit systém“ a „přeměnit moc z logiky nadvlády na logiku služby, na logiku péče“.

„Chtěl jsem k vám o tom promluvit, abych připomněl sobě i všem ostatním, počínaje námi křesťany, že tato změna mentality se týká všech a závisí na každém z nás,“ řekl jim papež.

„Je to škola Ježíše, který nás učil, jak se Boží království vždy rozvíjí z malého semínka. Je to škola Gándhího, který vedl lid ke svobodě cestou nenásilí,“ dodal. „Je to škola svatých mužů a žen všech dob, kteří dávají růst lidstvu svědectvím života stráveného ve službě Bohu a bližnímu.“

„Je to však také – a řekl bych, že především – škola nesčetných žen, které vychovávaly a pečovaly o život; žen, které pečovaly o křehké, které léčily zranění, které hojily lidské a sociální rány; žen, které věnovaly mysl a srdce výchově nových generací.“

Zdroj: cnews.com