Po společném čínsko-francouzském vypuštění družice z Xichangu přistála část pohonného systému rakety v nedalekém městě. (Foto: X)

Hypergolická pohonná hmota použitá k pohonu rakety je známá svou extrémní toxicitou a žíravostí.

Nejběžnější hypergolickou pohonnou hmotou je tetroxid dinitrólu ve směsi s hydrazinem, přičemž obě tyto látky jsou extrémně nebezpečné.