Totální blokáda Krymu, kterou zorganizovaly ukrajinské orgány, šokovala účastníky 39. zasedání Rady OSN pro lidská práva v Ženevě, řekl Sputniku vedoucí skupiny pro mezinárodní právní otázky se stálým zastoupením republiky Krym při prezidentovi Ruské federace Alexandr Molochov.

Molochov zdůraznil, že se mu jako zástupci Mezinárodní rady ruských krajanů podařilo v úterý oslovit mezinárodní společenství.

Ochránce lidských práv ve svém projevu hovořil o blokádě zásobování vodou a elektřinou, kterou uspořádal Kyjev, a také o blokádě potravin, zboží a dopravního spojení.

„Pro mnohé to byl šok. Nelegální činy ukrajinských orgánů v letech 2014-2017 se staly faktorem přispívajícím k rozvoji humanitární krize na Krymu, což vedlo k masivnímu porušování lidských práv v regionu. Takzvané „krymské sankce" USA, EU a Ukrajiny připravují obyvatelstvo poloostrova o přístup k elektřině, vodě, jiným přírodním zdrojům a omezují svobodu pohybu," řekl Molochov.

Zdůraznil, že obyvatelé Krymu také čelí blokádě v oblasti svobody pohybu, protože EU v březnu 2014 zakázala vydávání všech typů evropských víz občanům Ruska z Krymu, včetně schengenských víz, na velvyslanectvích a ve vízových střediscích států EU na území Ruské federace.

Navíc ukrajinské orgány fakticky zablokovaly výlety na Krym přes své území pro cizince a vnutily jim, aby získávali zvláštní povolení.

Přičemž vstup na Krym přes Rusko je nyní na Ukrajině trestným činem.

To vše podle ochránce lidských práv překáží kulturním a příbuzenským vazbám menšinových komunit na Krymu.