Profesor Luc Montagnier, nositel Nobelovy ceny za medicínu žádá zastavení masivního očkování proti Covid-19. List zaslal představitelům státu Izrael. (Foto: Flickr)

V dopise popisuje, že se dlouhodobě specializoval na viry, pracoval v Pasteurově Insitute zabývajícím se mikroorganismy. Je nositel Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu, za objevení viru AIDS.

V dopise upozorňuje na zcela nové, neprozkoumané mRNA vakcíny. Poukazuje na jejich rozdíly oproti tradičním vakcínám a na nepředvídatelné rizika v případě nového očkování.

Profesor Montagnier upozorňuje na potenciálně rizika masivního očkování vůči Covid-19.

  1. krátkodobé vedlejší účinky: nejde o běžné lokální reakce jako v případě tradičních vakcín, ale jde o závažné, život ohrožující reakce jako anafylaktický šok spojován se složkou vakcíny, těžké alergické reakce nebo autoimunitní reakce vedoucí k zániku některých buněk (případ smrti amerického gynekologa u něhož došlo k autoimunitní destrukci krevních destiček, vykrvácení do mozku a následně smrti)
  2. nedostatečný účinek vakcín:
    2.1. vytvořené protilátky vakcinací nepomáhají ničit virus, ale naopak usnadňují působení viru. Protilátky vytvořené vakcinací budou negativně působit na protilátky vytvořené přirozeně imunitním systémem.
    2.2 produkce protilátek u očkovaných lidí v oblastech vysokého zamoření virem dojde ke vzniku nových a nebezpečnějších mutaci. To je to, co vidíme nyní – v zemích, kde se nejvíce očkuje přibývá nejvíce pozitivních případů a také úmrtí.
  3. Dlouhodobé následky: Navzdory tvrzením výrobců vakcín, že očkována mRNA se neintegruje do DNA, opak je pravdou a je riziko integrace do DNA. Je to logické, protože každá lidská buňka má endogenní retroviry se schopností RNA zpětně přepsat do DNA. Tím je riziko přenosu pozměňovat DNA na další generace.

Zdroj: francesoir.fr