1. NEJDŘÍVE PŘIŠLA PRASATA

„Věda“ o léčbě elektrošoky se zrodila na jatkách v Římě v Itálii. V roce 1938 italský psychiatr Ugo Cerletti viděl, jak jsou prasata před porážkou vystavena elektrickým šokům, které způsobují, že se svíjejí v křečích a jsou poddajnější, což usnadňuje jejich usmrcení. To Cerlettiho inspirovalo k vyzkoušení stejné „léčby“ na lidech [“Origins of ECT,” Convulsive Therapy, Vol. 4., No. 1., 1988, p. 7,].

2. „DOBRÝ DRUH POŠKOZENÍ MOZKU“?

Sedmdesát devět let po vynálezu elektrošoků (elektrokonvulzivní terapie neboli ECT) psychiatři přiznávají, že stále nevědí, jak „funguje“. Bylo navrženo mnoho teorií, z nichž žádná nenašla hlavní vědecký proud. Mezi mnoha psychiatrickými teoriemi je i ta, že ECT „způsobila dobrý druh poškození mozku“ [Aaron Levin, “ECT Said to Be Valid Alternative For Elderly Patients With Depression,” Psychiatric News, 3 May 2016,].

3. NENÍ O NIC MÉNĚ BRUTÁLNÍ NEŽ DŘÍVE

Psychiatři tvrdí, že moderní EKT není zdaleka tak barbarská jako léčba elektrošoky, která byla zobrazena v oscarovém filmu Přelet nad kukaččím hnízdem. Napětí a elektrický proud moderní EKT je však vyšší než v době elektrošoků zobrazených ve filmu, kdy si pacienti lámali kosti v důsledku prudkých křečí vyvolaných touto „léčbou“ [Douglas G. Cameron, “ECT: Sham Statistics, the Myth of Convulsive Therapy, and the Case for Consumer Misinformation,” The Journal of Mind and Behavior, Vol 15, No 1 and 2, Winter and Spring 1994, pp 177-198,].

4. CO JE „NOVÉ“, NENÍ LEPŠÍ

Důvodem, proč si pacienti již nelámou kosti, není to, že by se používal menší elektrický proud (moderní EKT používá silnější proud), ale to, že se nejprve podávají svalová relaxancia, díky nimž se EKT jeví jako méně brutální. Samotná svalová relaxancia mohou být velmi nebezpečná, přičemž u nejčastěji používaných svalových relaxancií při EKT je zdokumentováno, že způsobují srdeční zástavu, dlouhodobé ochrnutí dýchacích svalů a potenciálně život ohrožující a/nebo smrtelné alergické reakce [Anectine ® (Succinylcholine Chloride Injection, USP) Label, FDA.gov.,].

5. MOC UBLÍŽIT

Moderní léčba elektrošoky dodává do mozku pulzní proud, který je 7,5krát silnější než elektrické ohradníky používané k odstrašení medvědů, které medvědovi při dotyku nabitých drátů způsobí elektrický šok [Somatics Thymatron® System IV Brochure, Somatics LLC, /somatics_brochure.pdf, states that the ECT device uses a current of 0.9 amps (or 900 milliamps); “Are your bear systems dangerous?,” Tahoe Bear Busters, https://www.tahoebearbusters.com/?faqs=arebearsystemsdangerous, states that electric fences average around 120 milliamps.]. Přesto psychiatři v současné době lobbují za větší používání EKT u dětí.

6. APA CHCE VĚTŠÍ MOC PŘI POUŽÍVÁNÍ ŠOKŮ U DĚTÍ

Americká psychiatrická asociace (APA) požádala Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), který reguluje zařízení ECT, aby jim umožnil rozšířit používání elektrošoků u dětí a mladistvých. V dopise adresovaném FDA APA uvádí: „Mít přístup k rychlé a účinné léčbě, jako je ECT, má význam zejména u dětí a dospívajících….“ [Letter to Robert M. Califf, M.D., Commissioner, U.S. Food and Drug Administration, from the American Psychiatric Association, March 10, 2016, https://psychiatry.org/File%20Library/Psychiatrists/Advocacy/Federal/APA-FDA-ECT-reclassification-comments-03102016.pdf.].

7. JIŽ PRO DĚTI VE VĚKU 0-5 LET

Psychiatři tvrdí, že děti jsou „zřídka“ podrobovány elektrošokům, ale žádná státní ani federální agentura nedokumentuje, kolik dětí je ročně podrobeno elektrošokům. Záznamy o státní zdravotní péči získané výhradně na základě žádosti o poskytnutí informací (Freedom of Information Act – FOIA) odhalily, že v současné době provádí elektrošoky 16 států, přičemž 5 států pod záminkou „léčby“ provádí elektrošoky dětem ve věku 0-5 let [State records obtained through public records requests from Utah, Indiana, Oregon and Kentucky.].

8. ZDRAVÝ ROZUM – NEPOUŽÍVEJTE ELEKTROŠOKY PRO DĚTI

Ve zdrojové knize Světové zdravotnické organizace o duševním zdraví, lidských právech a legislativě se uvádí: „Neexistují žádné indikace pro použití EKT u nezletilých, a proto by to mělo být legislativně zakázáno.“ Čtyři státy USA a západní Austrálie již zakázaly EKT u osob ve věku do 12-16 let [“WHO RESOURCE BOOK ON MENTAL HEALTH, HUMAN RIGHTS AND LEGISLATION,” World Health Organization, 2005, p. 64.].

9. POUŽÍVÁ SE U TĚHOTNÝCH ŽEN

Elektrošoky se používají také na těhotných ženách, a to i ve třetím trimestru. Ačkoli psychiatři tvrdí, že je to naprosto bezpečné, studie provedená norskými vědci zjistila, že úmrtnost kojenců po podání EKT těhotným matkám byla 7,1 %. Mezi zdokumentované nežádoucí účinky EKT u těhotných žen patří potraty, narození mrtvého plodu, srdeční problémy plodu a vývojové vady [Kari Ann Leiknes, et al. “Electroconvulsive therapy during pregnancy: a systematic review of case studies,” Arch Womens Ment Health, epub 24 Nov 2013,].

10. NENÍ POŽADOVÁNA BEZPEČNOST ANI ÚČINNOST

Jediným způsobem „regulace“ používání elektrošoků ve Spojených státech je FDA, který reguluje zařízení. FDA nikdy nevyžadovala žádné klinické studie prokazující bezpečnost nebo účinnost léčby. Jednoduše povolil, aby přístroj zůstal na trhu, přestože připustil, že elektrošoky mohou způsobit trvalou ztrátu paměti, kardiovaskulární komplikace, poškození mozku a smrt [NEUROLOGICAL DEVICES PANEL, CENTER FOR DEVICES AND RADIOLOGICAL HEALTH MEDICAL DEVICES ADVISORY COMMITTEE, FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, pp 148-149, 27 Jan 2011, http://www.fda.gov/downloads/AdvisoryCommittees/CommitteesMeetingMaterials/MedicalDevicesAdvisoryCommittee/neurologicalDevicesPanel/UCM247594.pdf.%20Accessed%20December%203; “Electroconvulsive Therapy (ECT) Devices for Class II Intended Uses,” Draft Guidance for Industry, Clinicians and Food and Drugs Administration Staff, Food and Drug Administration, Center for Devices and Radiological Health, 29 Dec 2015, https://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/…/UCM478942.pdf.].

Zdroj: cchr.org