Spekulace o tom, že Rusko nedodržuje smluvní závazky o dodávkách plynu a využívá výslednou cenovou destabilizaci jako prostředek politické páky, jsou zcela neopodstatněné, uvedl šéf výboru Bundestagu pro ekonomiku a energetiku Klaus Ernst. (Foto: Flickr)

Výrazné zvýšení cen energie v Evropě je podle něj způsobeno řadou různých faktorů. Mezi tyto příčiny Ernst řadí například snížení dodávek zkapalněného zemního plynu do evropského regionu a zvýšení jeho importu do zemí Asie.

„Po dlouhé a studené zimě se většina skladovacích zařízení v EU vyprázdnila. K tomu se přidává skutečnost, že se také snížily dodávky zkapalněného zemního plynu do Evropy, protože dodavatelé plynu dokázali vyjednat vyšší ceny v asijských státech a přesměrovaly tam podstatnou část svých plynových zásob,“ řekl Ernst v komentáři pro zpravodajskou agenturu TASS.

Ministerstvo hospodářství a energetiky SRN rovněž uvádělo, že v létě Rusko a Norsko, země klíčové pro dodávky plynu do Německa, prováděly ve svých plynárenských zařízeních technické práce.

Navíc se vyskytly také potíže při výrobě plynu, což logicky vedlo ke snížení objemu dováženého paliva. Německý poslanec poznamenal, že na zdražování měla vliv také daň z emisí CO₂, jakož i to, že se poptávka po plynu opět zvýšila v důsledku oživení ekonomiky po krizi způsobené šířením covidu-19.

„V globálním měřítku roste také význam zemního plynu pro výrobu energie. Všechny tyto faktory nabídky a poptávky vedly v krátké době k výraznému zvýšení ceny plynu,“ shrnul Klaus Ernst.

„Rusko však není odpovědné za drastické ceny plynu. Německá vláda nemá žádné informace o nedodržování smluvních závazků ruskými dodavateli energie,“ dodal.

Zdroj: tass.com