Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala v pondelok 28. decembra novelu zákona, ktorou sa mení ústavný zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. (Foto: Wikimedia)

Podpísala tiež novelu zákona o Ústavnom súde SR (ÚS SR). Informoval o tom hovorca prezidentky Martin Strižinec

Z novely ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu vyplýva, že núdzový stav možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas predĺžiť najviac o ďalších 40 dní, a to aj opakovane.

Podľa novely zákona o ÚS SR bude možné preskúmanie rozhodnutia o predĺžení núdzového stavu súdom.

Zdroj: hs.sk