Lékaři v soukromé praxi jsou velmi ochotní účastnit se nadcházejících protikoronavirových očkování. Není divu, dostanou nepřiměřený, přehnaný a vyloženě neslušně vysoký poplatek – alespoň v Porýní-Falcku. (Foto: Pixabay)

Více než 10.000 lékařů v Německu je připraveno pomoci zahájit hromadné očkování proti koronaviru v očkovacích střediscích.

„Ochota rezidentních kolegů je vysoká, podílet se na nadcházejících očkováních proti koronaviru,“  říká Stephan Hofmeister, místopředseda Národní asociace zákonných lékařů zdravotního pojištění (KBV).

Avšak ani jeden daňový poplatník by neměl být překvapen „mimořádnou ochotou pomoci“. Protože: poplatek pro „očkovače“  v budoucích očkovacích střediscích v Porýní-Falcku by měl být například neuvěřitelných 140 euro za hodinu. Pro lékaře v centru očkování to znamená denní sazbu 1120 euro za osm hodin denně. A to jen za to, že vedou vzdělávací diskuse. Samotné očkování by pak měli provádět lékaři za hodinovou mzdu 50 euro. Bývalý lékař nukleární medicíny v Koblenzi, profesor Helmut Wieler, mainzský bezdomovec Gerhard Trabert nebo lékař a okresní správce okresu Altenkirchen Peter Enders, stejně jako okresní rada považují tento druh charity za „nepřiměřený, neslušný a nadměrný“.

Kontrastem k odměnám za očkování  je odměna lékařům, pracujících  na pohotovosti,  dostávají podle SWR Fernsehen méně než polovinu ze 140 „koronavirových“ euro.

Doposud se do očkovacích center (KV) v Dolním Sasku do poloviny týdne také dobrovolně zapojilo více než 1021 lékařů. Ve Šlesvicku-Holštýnsku jde o 2.900 lékařů. Berlínský KV čítal více než 780 dobrovolníků, v KV Hamburku bylo registrováno více než 500 zdravotnických pracovníků. V Brandenbursku následovalo výzvu KV více než 700 lékařů, v Durynsku jich bylo přes 500. Sdružení zákonných zdravotních pojišťoven v Severním Porýní spočítalo 3.350 dobrovolníků a u KV Westfalen-Lippe se zaregistrovalo 5.000 lékařů a lékařských specialistů.

Není známo, s jakou hodinovou mzdou jsou tito obětaví lékaři vypláceni v příslušných spolkových zemích. Lze však předpokládat, že „očkovací mise Corona“ se vyplatí „bohyním a bohům v bílém“ nejen v Porýní-Falcku.

 „V koronavirovém šílenství zemské vlády zjevně ztratily smysl pro proporcionalitu a prostřednost. Vzhledem k tomu, že občané již brzy nebudou přijímat omezení svých základních práv, bubliny s penězi na bubliny bublají. Vlády zemí si jako vždy neuvědomují, že to nejsou jejich peníze, které velkoryse rozdělují. Občan tyto peníze dříve těžce vydělal svou prací," uvedla .Nicole Höchstová, poslankyně AfD a pokračuje.

„Jak se nyní člověk smíří s myšlenkou, že by se lékařský poplatek měl ztrojnásobit ve srovnání s obvyklými sazbami, zůstává záhadou.

Pokud dokonce lékaři jako Prof. Dr. med. Helmut Wieler z Koblenzu, kritizující tento poplatek jako absurdně vysoký, by měl dát vládě země podnět k přemýšlení. Pravděpodobně však v současné době pracuje na strategii, jak vysvětlí například „hospodským“, kteří mají ve skutečnosti zakázán výkon povolání, že poskytuje lékaři denní mzdu přes 1100 euro za 8hodinovou směnu, zatímco druhá skupina už neví, jak nakrmit své děti. by měl," dodává Nicole Höchstová, poslankyně AfD v Bundestagu.

Zdroj: pz.czpolitikstube.com