Návrh usnesení Evropského parlamentu o zřízení Evropského fondu pro odškodnění obětí očkování proti onemocnění COVID-19 (B9-0475/2021), od francouzské poslankyně Virginie Joron. (Foto: Flickr)

Níže jej přinášíme v plném znění:

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 143 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Evropská agentura pro léčivé přípravky již uvádí přibližně jeden milion případů nežádoucích účinků po očkování vakcínami proti onemocnění COVID-19:

  • – 435 779 případů u vakcíny Pfizer BioNTech,
  • – 373 285 případů u vakcíny AstraZeneca,
  • – 117 243 případů u vakcíny Moderna,
  • – 27 694 případů u vakcíny Janssen [1];

B. vzhledem k tomu, že tyto nežádoucí účinky jsou někdy závažné; vzhledem k tomu, že závažné neurologické účinky se údajně projevily u přibližně 75 000 osob po očkování vakcínou Pfizer;

C. vzhledem k tomu, že Evropská agentura pro léčivé přípravky uvádí, že vakcíny proti onemocnění COVID-19 vedly v Evropské unii k úmrtí přibližně 5 000 osob:

  • – 4 198 případů u vakcíny Pfizer [2],
  • – 1 053 případů u vakcíny AstraZeneca,
  • – 392 případů u vakcíny Moderna,
  • – 138 případů u vakcíny Janssen,

D. vzhledem k tomu, že o kupních smlouvách jednala Evropská komise a že si nepřála, aby farmaceutické laboratoře nesly odpovědnost; vzhledem k tomu, že poslanci EP neměli ke smlouvám přístup během jednání;

1. žádá Komisi o zřízení fondu pro odškodnění obětí očkování proti onemocnění COVID-19;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi a členským státům.

Zdroj: europarl.europa.eu