Zdravotničtí pracovníci v australském Perthu, kteří protestují proti povinnému očkování a covid pasům, odložili před parlamentem své pracovní uniformy. (Foto: Twitter / Radio Genova)

Od zítřejšího dne jim nebude umožněno pracovat, pokud nejsou očkovaní.