Začínají se objevovat ekonomické obtíže. Řada firem oznamuje horší očekávané výsledky v důsledku faktického „zastavení“ čínské ekonomiky:

Japonské a jihokorejské firmy, které si najímaly zahraniční pracovníky z Číny, jsou ve velkých obtížích.

Prodeje nemovitostí v Číně prakticky zkolabovaly na naprostou nulu:

Poptávka po oceli v Číně zkolabovala:

…stejně jako poptávka po stavební oceli (což signalizuje kolaps stavebnictví)

Cestování po Číně prakticky zamrzlé:

Důležitý faktor je vysoká úroveň cen potravin (signalizuje, co se bude dít v případě ekonomických poruch s cenami základních potřeb):

Index ekonomické aktivity signalizuje také praktické zastavení ekonomiky:

Pozn.: Tento indikátor také signalizuje patrně nulový růst HDP Číny, nebo dokonce pokles.

Lze očekávat velké ekonomické problémy celé řady západních firem.

Mnohé západní firmy v Číně jednak realizují nezanedbatelnou část svých prodejů:

Pozn.: Kolik se v Číně prodá iPhones? Kolik iPadů? Jak velké tržby donedávna běžně dělal v Číně třeba Versace, Gucci, Chanel? A co Volkswagen, Porsche, BMW, Ferrari, Mercedes, Toyota? A co další a další ne-čínské firmy?

A dále západní firmy z Číny odebírají velké množství součástek, komponentů, náhradních dílů apod. a to vše v režimu „just in time“, což znamená, že během následujících dvou, tří týdnů třeba také zastaví výrobu evropské i americké automobilky apod. (Stačí, když vypadne jedna důležitá součástka a nelze auto dokončit, dokud se nenajde náhradní výrobce a ten si nenastaví svoje linky atd.)

Americká centrální banka intervenuje na trzích a pumpuje likviditu ještě zběsileji, než během finanční krize 2008-2009.

Spotřeba uhlí zůstává na minimální (svátkové úrovni), takže další signál naprostého kolapsu ekonomických aktivit v Číně:

Ekonomická aktivita v Číně propadla natolik, že došlo k dramatickému zlepšení ovzduší:

Tedy až na výjimky, protože v oblasti města Wuhan se naopak objevily enormní emise oxidu siřičitého, které jsou prý typickým průvodním jevem při spalování organické hmoty. Znamená to, že spalovaných mrtvých je tolik, že to má takový vliv na ovzduší, který je zachytitelný i z družic?