Plášť pod jihovýchodním územím USA se v pravém smyslu slova „odlupuje“ od vrstev zemské kůry, které se nad ní nacházejí, což může způsobit zemětřesení na území Washingtonu a dalších měst na východním pobřeží, kde nejsou žádné předpoklady pro vznik otřesů, uvádí Live Science. „Není třeba se znepokojovat — nemyslím si, že se situace v budoucnosti zásadně změní, ani v naší době, ani během života našich vnuků a pravnuků. Geologické procesy probíhají mnohem déle a nic se v hlubině Země nemění během okamžiku. Podobné procesy probíhají miliony let", řekl Berk Biryol z univerzity v Severní Carolině v Chapel Hill (USA).

Jak vysvětluje Biryol, během několika posledních let na území Washingtonu a řady dalších měst na východě země proběhla řada nenápadných, ale znatelných seismických otřesů, jejichž objevení se znepokojilo seismology.

Jde o to, že celý východ Spojených států se nachází na stabilní tektonické základně, což znamená, že k zemětřesení tady v zásadě nemůže dojít.

Biryol a jeho kolegové se snažili rozluštit tuto geologickou hádanku, prosvítili podloží planety na východě Ameriky pomocí radarů a vytvořili trojrozměrnou mapu tří hlavních vrstev: zemské kůry, která je obvykle zdrojem všech zemětřesení, pláště a astenosféry — tenké polotekuté mezivrstvy mezi kůrou a pláštěm, na jejímž povrchu „plavou" všechny tektonické bloky.

Tato mapa odhalila nečekaný obraz: ukázalo se, že tloušťka kůry pod Washingtonem a dalšími východními městy USA nebyla stejnoměrná — v některých částech byla tlustá, ale v jiných byla značně tenká. Tyto rozdíly, jak se domnívá Biryol, jsou příčinou toho, proč na východě Ameriky probíhají zemětřesení.

Jak vznikla tato nerovnováha?

Podle názoru geologa je to následkem toho, že plášť pod tímto místem tektonického bloku se doslova „odlupuje" od zemské kůry a „otrhává" její vystupující části, čímž je nutí, aby se ponořovaly dovnitř, což způsobilo ztenčení kůry v některých místech Ameriky.

Tento proces podle slov Biryola začal velmi dávno, asi před 65 miliony lety, kdy tektonický blok, nacházející se pod východní částí USA, byl deformován následkem vzájemného působení s dalšími bloky.

Tento fenomen, jak zdůrazňuje vědec, neohrožuje bezpečnost obyvatel Ameriky, ačkoliv způsobuje slabé otřesy.