Podle Úřadu pro vládní odpovědnost (GAO) jsou americká jaderná tajemství ohrožena útoky zevnitř kvůli nedostatečnému zabezpečení ze strany ministerstva energetiky (DOE). (Foto: Flickr)

Allison Bawdenová, ředitelka GAO pro jadernou bezpečnost, uvedla, že riziko zasvěcených osob ilustruje film „Jurský park“ z roku 1993, kdy se nespokojený počítačový programátor pokusí okrást svého zaměstnavatele, aby vyřešil své osobní finanční problémy.

Vzpomínáte si na toho fiktivního zaměstnance, který ukradl embrya dinosaurů společnosti InGen?“ napsala Bawdenová ve čtvrtek na Twitteru a zároveň sdílela odkaz na zprávu úřadu a fotografii fiktivního programátora.

„Hrozby zevnitř nejsou jen pro dinosauří parky – jsou rizikem i pro federální úřady,“ dodala. „Co kdyby například insideři chtěli ukrást národní jaderné zbraně a informace?

„Aby nedopadla jako společnost InGen, mohla by DOE lépe chránit jaderný materiál a informace tím, že plně zavede svůj program pro vnitřní hrozby. Ten zahrnuje školení všech zaměstnanců a dodavatelů, aby dokázali identifikovat a hlásit podezřelé chování, a lepší monitorování sítí kvůli podezřelým aktivitám.“

Zpráva

Podle zprávy DOE zavedla program vnitřních hrozeb v roce 2014, ale dosud nezavedla „všechna požadovaná opatření“.

„DOE nezavedlo sedm požadovaných opatření pro svůj program vnitřních hrozeb, a to ani poté, co nezávislí kontroloři učinili téměř 50 zjištění a doporučení, která by DOE pomohla plně implementovat jeho program,“ uvádí se ve zprávě.

Zpráva varovala, že neúplná implementace všech opatření ze strany DOE by mohla vést k „ničivým důsledkům“.

„Krádež jaderného materiálu a kompromitace informací by mohly mít ničivé následky,“ uvádí se ve zprávě.

„Hrozby mohou pocházet od vnějších protivníků nebo od „insiderů“, včetně zaměstnanců nebo návštěvníků s důvěryhodným přístupem.“

„Takové hrozby by mohly mít závažné důsledky pro národní bezpečnost a mohly by zahrnovat neoprávněné zveřejnění utajovaných informací, násilí na pracovišti nebo neoprávněný přístup k citlivým jaderným zbraním, materiálům a komponentům,“ dodává zpráva.

Zpráva poukazuje na to, že zaměstnanci DOE, stejně jako zaměstnanci dodavatelů agentury, by mohli být kompromitováni a stát se insidery.

„V roce 2022 měla DOE více než 13 000 federálních zaměstnanců a její řídící a provozní dodavatelé a další kontraktoři zaměstnávali více než 120 000 osob, které lze vzhledem k jejich oprávněnému přístupu do zařízení a sítí DOE považovat za insidery,“ uvádí se ve zprávě.

Incidenty

Podle zprávy došlo v roce 2017, což jsou nejnovější údaje DOE, k přibližně 250 bezpečnostním incidentům souvisejícím s neklasifikovanými vnitřními hrozbami. Incidenty zahrnovaly odesílání utajovaných informací přes neutajované systémy, ponechání bezpečnostních prostor bez dozoru a nedostatečnou ochranu utajovaných informací.

„Přibližně 100 z těchto incidentů považovalo DOE za závažné,“ uvádí se ve zprávě.

Zpráva poukázala na trestní případ z roku 2017, kdy byl Grigorij Trosman odsouzen k 18 měsícům vězení za přijetí úplatků ve výši nejméně 469 287 dolarů výměnou za úřední úkony, které provedl během svého působení v DOE.

„Přibližně od roku 2002 do března 2014 využíval Trosman svého úředního postavení v různých funkcích k tomu, aby pomáhal spolupachatelům a různým společnostem získat přístup k federálnímu financování výzkumu a k zakázkám v Litvě, Rusku a na Ukrajině,“ uvedlo ministerstvo spravedlnosti v tiskové zprávě.

Zpráva společnosti Strider Technologies, která se zabývá strategickým zpravodajstvím, z roku 2022 zjistila, že Čína za posledních 35 let zaměstnala nejméně 162 výzkumných pracovníků z Národní laboratoře Los Alamos (LANL). Mnozí z těchto výzkumníků pokračovali ve vojenském výzkumu pro Čínu, včetně bojových hlavic pronikajících hluboko do země, hypersonických střel a programů pro ponorky.

Podle zprávy měl nejméně jeden výzkumný pracovník najatý Čínou dříve bezpečnostní prověrku na stupeň Přísně tajné v DOE.

V září 2020 byl bývalý vědec z laboratoře LANL odsouzen k podmíněnému trestu a pokutě za lhaní o své účasti v čínském státem podporovaném náborovém programu.

Zpráva nabídla DOE sedm doporučení pro její program vnitřních hrozeb. V písemné odpovědi, která je součástí zprávy, DOE uvedla, že se všemi doporučeními souhlasí a poskytla plány na jejich řešení.

Zdroj: theepochtimes.com