Oficiální věda nám říká, že Sahara je už 6 000 let pouští bez života, ale mapy ze středověku a artefakty nalezené v poušti naznačují něco jiného. (Foto: X)

Na obrázku je 200 metrů vysoká přehrada v poušti. V okruhu 300 km se v současnosti nenachází žádná obydlená oblast.

O přehradě nejsou k dispozici žádné informace ani fotografie. Pro vědu a archeology je tabu. Pro koho byla tehdy postavena?

Na Sahaře zůstalo mnoho přehrad. Kdysi zde byla voda. Soudě podle vyschlých říčních koryt a pozůstatků přehrad tu bylo mnoho řek.

Mapy zelené a kvetoucí Sahary s mnoha městy před několika staletími vypadají reálněji než tvrzení vědců, že Sahara je už 6 000 let pouští bez života.