Floridský komisař pro školství vydal pro školy ve státě memorandum, v němž upřednostňuje federální pokyny týkající se nových pravidel o genderové identitě, které rozšířilo americké ministerstvo zemědělství a ministerstvo školství. (Foto: Flickr)

Floridský komisař pro vzdělávání Manny Diaz ve čtvrtek v memorandu určeném školním inspektorům, školním radám, soukromým školám a charterovým školám varoval, že přijetí federálních doporučení by mohlo být v rozporu se státními zákony.

„Účelem tohoto memoranda je upozornit vás, že dílčí regulační ‚pokyny‘ vydané USDOE a USDA nejsou závazným právním předpisem, nevytvářejí žádné nové právní povinnosti a nemělo by se s nimi zacházet jako s řídícím právem,“ uvádí se v Diazově dopise.

„Z tohoto důvodu byste neměli považovat pokyny USDOE nebo USDA za závazné ani jinak upravovat své postupy nebo praktiky na základě těchto dokumentů.“

Komisař pro vzdělávání dále uvedl řadu příkladů dodržování federálních pokynů, které podle něj „mohou vytvářet rozpor s floridskými zákony“.

„Konkrétně například nic v těchto pokynech nevyžaduje, abyste biologickým mužům, kteří se identifikují jako ženy, umožnili přístup do ženských koupelen, šaten nebo kolejí, abyste biologické muže, kteří se identifikují jako ženy, na školních výletech přidělovali do ženských pokojů nebo abyste biologickým mužům, kteří se identifikují jako ženy, umožnili soutěžit v ženských sportovních týmech.“

„Pokud uděláte některou z těchto věcí, ohrožujete bezpečnost a blaho floridských studentů a riskujete porušení federálního zákona.“

Podle Daily Calleru „by červnové změny hlavy IX navržené ministerstvem školství mohly omezit poskytování federálních prostředků všem institucím, které diskriminují podle „sexuální orientace“ a „genderové identity“. Revize vyžadují, aby každý prostor oddělený podle pohlaví, včetně koupelen a šaten ve školách, byl přizpůsoben transgenderovým osobám.“

Zdroj: dailycaller.com