Investigatívna nezisková skupina U.S. Right to Know (USRTK), venujúca sa verejnému zdravotníctvu, podala žalobu na americký Národný ústav zdravia (NIH) po tom, čo táto agentúra neodpovedala na jej žiadosť z 10. júla 2020, podanú v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám (FOIA). (Foto: theparisreview.org)

Podľa NIH boli záznamy zadržané preto, lebo sú súčasťou prebiehajúceho vyšetrovania.

O čo sa snaží investigetívna organizácia

USRTK sa pokúša získať prístup k neuvoľneným záznamom z experimentov na pridávanie nových funkcií vírusom, vzťahujúcim sa k pandémii COVID-19.

Do týchto experimentov mali byť zapojení Wuchanský virologický ústav, Wuchanské centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb, ako aj od aliancia EcoHealth, ktorá je partnerom a finančným podporovateľom Wuchanského ústavu.

Podľa tlačového vyhlásenia USRTK z 5. novembra 2020:

 „Dnešný súdny spor proti NIH je súčasťou našich snáh pokúsiť sa odhaliť, čo je známe o pôvode koronavírusu SARS-CoV-2, rizikách laboratórií biologickej bezpečnosti a výskumu pridávania nových funkcií vírusom, ktorými sa usilujú zvýšiť infekčnosť alebo smrtnosť potenciálnych pandemických patogénov.

Od júla sme k týmto témam podali 36 žiadostí o štátne, federálne a medzinárodné verejné záznamy.“

Základ zoonotickej teórie tvoria chybné štúdie

USRTK je tiež znepokojená novými tvrdeniami, že časopisy PLOS Pathogensa Nature uverejnili kľúčové štúdie o pôvode koronavírusu SARS-CoV-2 napriek tomu, že sú chybné.

Zdá sa, že súbory dát boli zmenené bez uverejnenia oznámení o oprave.

9. novembra 2020 uverejnila USRTK sériu e-mailov, ktoré poslala hlavným autorom a vydavateľom zmienených štúdií. Otázky vyvolané obdržanými odpoveďami „spochybnili platnosť týchto kľúčových štúdií,“ píše USRTK.

Ako poznamenal reportér USRTK Carey Gilliam:

 „Predstavu, že zdroj pôvodcu ochorenia COVID-19 u ľudí pochádza od divožijúceho zvieraťa, uviedli čínske vládne úrady prvý raz v decembri. Vedci podporovaní čínskou vládou potom teóriu podporili v štyroch nezávislých štúdiách, predložených časopisom v období od 7. do 18. februára…

Pri komunikácii s autormi a vydavateľmi dvoch tých štúdií sa USRTK dozvedela o vážnych problémoch pri ich vydávaní.

…Problémy s výskumnými štúdiami vyvolávajú podľa biológa a sociológa Dr. Sainatha Suryanarayanana a tiež vedeckého pracovníka USRTK ´vážne otázky a obavy´ o platnosti zoonotickej teórie celkovo.“

Prečo potrebujeme poznať pôvod SARS-CoV-2

Mikrobiológ a profesor medicíny, mikrobiológie a imunológie na Stanfordovej univerzite Dr. David Relman vysvetľuje, prečo je také dôležité identifikovať pôvod koronavírusu SARS-CoV-2:

 „SARS-CoV-2 je betakoronavírus, ktorého zjavne najbližší príbuzní, RaTG13 a RmYN02, boli údajne získaní v rokoch 2013 a 2019 od netopierov, resp. v čínskej provincii Yunnan.

Ochorenie COVID-19 bolo prvýkrýt hlásené v decmbri 2019, viac než 1600 kilometrov odtiaľ, v meste Wuchan, v čínskej provincii Hubei.

Okrem týchto faktov chýbajú v ´pôvodnom príbehu´ mnohé kľúčové detaily, ako sú uveriteľná a do patričných detailov vysvetlená nedávna história vývoja vírusu, identita a miesto pôvodu jeho najnedávnejších predkov, a, prekvapujúco, miesto, čas a mechanizmus prenosu prvej infekcie na človeka.

Hoci definitívna odpoveď nemusí byť naporúdzi a hoci si ojektívna analýza vyžaduje zamerať sa na niektoré nepríjemné možnosti, je dôležité sa tejto otázke venovať. Predídenie ďalšej pandémii závisí od pochopenia pôvodu tejto jednej.

Keď nájdeme konkrétnejšie dôkazy o ´spúšťacej udalosti´, ktorá spôsobila priamy prechod koronavírusu z netopiera na človeka, budú musieť byť výrazne posilnené snahy o pochopenie a zvládnutie rozhrania medzi netopierom a človekom.

Ak ale SARS-CoV-2 unikol z laboratória preto, aby spôsobil pandémiu, stane sa dôležitým pochopiť reťaz udalostí a predísť tomu, aby sa to udialo znova.“

Protichodné pôvodné hypotézy

Ďalej Relman pokračuje posudzovaním troch najprotichodnejších pôvodných hypotéz:

  1. Vírus sa vyvinul u netopierov a potom sa prírodnými mechanizmami rozšíril priamo alebo cez medzihostiteľa na ľudí.
  2. SARS-CoV-2, alebo nejaký nedávny predchodca, bol získaný od nakazeného zvieraťa a pred náhodným vypustením potom buď vedome, alebo náhodne množený či geneticky manipulovaný.
  3. SARS-CoV-2 bol vytvorený zámerne koronavírusovým výskumom na získanie želaných funkcií (GoF) a zámerne vypustený.

Ako uviedol Relman, zatiaľ nie sme schopní identifikovať bezprostredného rodiča či rodičov koronavírusu SARS-CoV-2 a toto je kľúčová informácia, potrebná na rozlúštenie celej hádanky.

Dvaja najbližší príbuzní – RaTG13 a RmYN02 – nie sú dosť blízki na to, aby zmutovali na SARS-Cov-2.

„Dôkladnejšie pochopenie pôvodu COVID-19 povedie k účinnejším reakciám na túto pandémiu, ako aj k snahám predvídať ďalšiu a predísť jej. Posunie tiež naše diskusie o riskantnej vede.“– Dr. David Relman

Je celkom možné, že existuje aj viac než jedna rodová línia. Rekombinácia medzi rôznymi vírusmi je bežná tak v prírode, ako aj v laboratórnom výskume, a ak chceme určiť, ktorým smerom sa bude vírus uberať, potrebujeme identifikovať východiskový bod.

Nanešťastie, dôkazy naznačujú, že už došlo k úprave a utajovaniu, čím sa stanovenie pôvodu SARS-CoV-2 stáva o to ťažším.

Otázkou je, prečo sa tak stalo?

Bol za tým nejaký politický účel? Bol toto zámerne vytvorený vírus, vypustený pre poskytnutie ospravedlnenia na globalistický plán „resetu“?

Išlo o náhodný únik, ktorý bol utajený, aby sa zachránila budúca existencia nebezpečného výskumu na získavanie želaných funkcií vírusu?

Presné zistenie pôvodu vírusu je pre zodpovedanie týchto otázok naozaj kľúčové a z utajovania pravdy pred verejnosťou, nech je akákoľvek, nemôže nikto nič získať, len tí, ktorí sú za pokus o utajovanie zodpovední.

Množstvo anomálií

Napísal som niekoľko článkov o rôznych hypotézach, súvisiacich s pôvodom SARS-CoV-2.

Čo je však dôležité, anomálie v jeho genetickej stavbe smerujú skôr k tomu, že ide o geneticky manipulovaný vírus, hoci presná metóda manipulácvie zostáva neznáma. Čo však vieme je, že existuje veľa spôsobov – vrátane technicky málo náročných – ktorými by vírus ako SARS-CoV-2 mohol byť vytvorený.

Podľa štúdie z 2. augusta 2020 nositeľa Nobelovej ceny profesora Luca Monatgniera a matematika Jeana Claudea Pereza, boli v malej lokalizovanej oblasti genómu SARS-CoV-2 identifikované sekvencie HIV/SIV, čo vírusu umožňuje infikovať ľudské bunky.

„Táto oblasť bola manipulovaná ľuďmi,“ vyhlasujú autori, dodávajúc, že keďže u pacientov s COVID-19 boli v tejto oblasti pozorované delécie, „môžeme očakávať rýchlejší genetický vývoj vírusu smerom k menej patogénnemu kmeňu, ktorému táto človekom vytvorená oblasť chýba.“

Jedným z najbližších príbuzných koronavírusu SARS-CoV-2 je vírus RaTG13.

Objavený bol v roku 2013 Wuchanským virologickým inštitútom po tom, čo bolo hlásené, že šiesti baníci dostali záhadnú vírusovú infekciu vedúcu k ťažkému zápalu pľúc. Traja z baníkov zomreli.

Montaigner s Perezom napísali:

 „V porovnávacej analýze HROTOVÝCH génov ochorenia COVID-19 (t.j. SARS-CoV-2) a netopierieho vírusu RaTG13 pozorujeme dve abnormálne skutočnosti:

1. vloženie 4 susediacich PRRA aminokyselín doprostred HROTU (potom ukazujeme, že toto miesto bolo optimálnou ryhou už PRED týmto vložením).

2. nenormálny pomer synonymných a nesynonymných kodónov v druhej polovici HROTU.“

Je SARS-CoV-2 výsledok prenosu z transgénnych myší?

Toto nás vedie k ďalšej možnosti, konkrétne tej, že vírus SARS-CoV-2 by mohol byť výsledkom prenosu z transgénnych myší, vybavených ľudskými receptormi ACE2.

Ako uviedlo Jacksonovo laboratórium, štrukturálne rozdiely medzi myšími a ľudskými ACE2 proteínmi robia bežné laboratórne myši nevhodnými na výskum týkajúci sa SARS-CoV-2, keďže ich tento vírus nemôže ľahko infikovať.

Existujú však transgénne myši, ktoré majú ľudské receptory ACE2. Prvé z týchto transgénnych myší, známe ako K18-hACE2, boli vyvinuté v roku 2007. Ďalšie transgénne myši s ľudskými ACE2 boli vytvorené neskôr.

Najmenej dve nové štúdie ukázali, že SARS-CoV-2 ľahko infikuje a zabíja transgénne myši s ľudskými ACE2.

V odpovedi na otázky v článku časopisu Science z 31. júla 2020 vedkyňa Wuchanského virologického inštitútu Dr. Shi Zhengliová, zaoberajúca sa výskumom koronavírusov, uviedla, že:

 „Vykonali sme experimenty in vivo na transgénnych myšiach a cibetkách (vyjadrujúcich ľudské ACE2) v roku 2018 a 2019 v laboraóriu biologickej bezpečnosti Ústavu.

Vírusy, ktoré sme použili, boli netopierí SARSr-CoV, blízky SARS-CoV…

Výsledky naznačili, že netopierí SARSr-CoV dokáže priamo infikovať cibetky a môže tiež infikovať myši s ľudskými receptormi ACE2. U myší sa však prejavila nízka patogenecita a u cibetiek žiadna. Údaje sa triedia a budú čoskoro publikované.“

Takže v súhrne Zhengliová priznáva, že v rokoch 2018 a 2019 boli vykonávané experimenty na transgénnych myšiach s použitím od netopierov odvodeného so SARS súvisiaceho koronavírusu, ktorý značne pripomína SARS-CoV-1.

(SARS-CoV-1 je vírus zodpovedný za závažný akútny respiračný syndróm (SARS), ktorý prepukol v roku 2003.)

Mohol by toto byť chýbajúci medziľahlý druh, ktorý vysvetľuje, prečo je SARS-CoV-2 tak dobre adaptovaný na infikovanie ľudí prostredníctvom receptoru ACE2?

Je ešte priskoro na to, aby sa to dalo povedať, ale je to možnosť. To, pravdaže, nevylučuje možnosť, že boli použité aj iné metódy inžinierstva.

Kurín strážia líšky

Po mesiacoch obštrukcií sú teraz  spúšťané vyšetrovacie komisie, aby sa údajne dostali k podstate pôvodu SARS-CoV-2.

Či naozaj odkryjú pravdu, alebo ju len jednoducho zakopú ešte hlbšie, to iba zistíme, no vychádzajúc z jasného konfliktu záujmov kľúčových členov to nevyzerá sľubne.

Napríklad, komisiu Lancetu pre COVID-19 vedie Dr. Peter Daszak. Nielenže už Daszak hovoril o svojom presvedčení, že vírus je prírodný a vyhol sa teóriám, tvrdiacim opak, ale ako prezident aliancie EcoHealth je tiež v silnom konflikte záujmov z obchodného hľadiska.

EcoHealth totiž dostala od NIH granty na výskum koronavíru, ktorý potom ako subdodávku zadala Wuchanskému virologickému inštitútu.

Daszak má všetky dôvody zabezpečiť, aby bol SARS-CoV-2 napokon vyhlásený za prírodný, lebo ak sa ukáže, že ide o laboratórny výtvor, je v stávke jeho živobytie ako vedca.

Bolo by naivné veriť, že by zabezpečenie pokračovania nebezpečeného výskumu získania želanej funkcie vírusu nebolo silným motivačným prvkom na udržanie príbehu o zoonotickom pôvode.

Zdroj: badatel.netarticles.mercola.com