Evropští občané a podniky budou muset v budoucnu častěji platit za emise CO2. (Foto: Flickr / ilustrační)

Na tom se dnes ráno shodli vyjednavači z evropských členských států a Evropského parlamentu.

Stávající systém obchodování s emisemi se zpřísňuje. Energetické společnosti a průmyslové podniky již v minulých letech musely nakupovat povolenky, tedy jakési povolení k vypouštění skleníkových plynů. Každý rok je k dispozici méně povolenek a jsou dražší.

Systém obchodování s emisemi tedy znamená, že podniky musí vypouštět méně emisí, nebo platit více.

Počet emisních povolenek se nyní musí snižovat rychleji než dříve, což by mělo vést i k rychlejšímu snižování emisí.

Kromě toho by měly být do roku 2034 zrušeny bezplatné povolenky. Společnosti, které se nezavážou k přechodu na novou energetiku, se budou muset vzdát bezplatných povolení.

Od roku 2027 bude systém obchodování s emisemi rozšířen také na vytápění budov a dopravu, a to jak pro spotřebitele, tak pro podniky.

Spotřebitelé a podniky budou prostřednictvím čerpacích stanic a energetických společností platit za CO2, který vypouštějí do ovzduší výfukovými plyny a komíny.

🚨PŘEKVAPIVÉ: Evropská unie právě představila první krok systému osobních uhlíkových kreditů.

Každý občan bude muset začít platit za své uhlíkové emise ve snaze snížit emise o 55 % do roku 2030.

Už chápete, proč to banky & letecké společnosti atd. už sledovaly?

Zdroj: vrt.be