Společnost pacientů s následky po očkování připravila informační projekt, který má širší veřejnost seznámit s málo známými, bohužel však pravdivými skutečnostmi týkajícími se problematiky očkování. Veřejnost je prostřednictvím médií obsáhle informována téměř výhradně jen o přínosech očkování, přičemž jeho stinné stránky jsou cíleně zamlčovány.

1. Očkování proti HPV (lidským papilomavirům) může vyvolat rakovinu děložního čípku.

2. Současné vakcíny proti černému kašli selhávají a vedly již k epidemiím černého kašle podobným těm v dobách před očkováním.

3. Rozšiřování počtu očkování a očkovacích programů u dětí časově odpovídá nárůstu výskytu autismu.

4. Náhlá úmrtí kojenců (SIDS) mohou být způsobena očkováním.

5. Bezpečnost vakcín je obhajována zfalšovanými vědeckými výsledky.

6. Povinné očkování vakcínou MMR (proti zarděnkám, příušnicím a spalničkám) posunuje výskyt příušnic do věku, kdy jsou komplikace vyvolané touto nemocí častější a závažnější.

7. U očkovaných proti pravým neštovicím byla až pětinásobně vyšší úmrtnost na tuto nemoc než u neočkovaných.

8. Lékaři jsou o problematice očkování školeni a dezinformováni osobami těsně propojenými s farmaceutickou lobby.

9. Nečistoty ve vakcínách vyráběných z kuřecích embryí mohou způsobit cukrovku I. typu.

10. Reklamní agentury a média mají zadáno vzbuzovat nenávist a opovržení veřejnosti vůči kritikům očkování a snižovat jejich důvěryhodnost bez ohledu na jejich argumenty.

Všechna výše uvedená tvrzení vycházejí z lékařských studií či oficiálních dokumentů. Jsme připraveni je odborně doložit před nezávislými soudy nebo v médiích v rámci veřejné diskuse. Podrobnosti o jednotlivých tématech naleznete na stránkách www.poockovani.cz, další informace připravujeme.