Razie FBI po údajné Epsteinově smrti na jeho ostrově odhalila např. zakrvácenou postel, který dron vyfotografoval uvnitř jeho chrámu, je vidět v 2m 22s. (Foto: Youtube)