Mezinárodní skupina vědců vysvětlila, že globální změny klimatu přivádí k častějšímu jevu, jenž se nazývá Super El Niňo. Ten vede k příchodu extrémního počasí po celé planetě, informoval Washington Post. (Foto: NASA)

Vědci prozkoumali 33 jevů El Niňo, které se odehrály od roku 1901 do roku 2017. Ukázalo se, že od konce 70. let oblasti, kde El Niňo vznikají a dosahují vrcholu své intenzity, se posunuly více na západ, o celé tisíce kilometrů. Tam, kde je teplejší atmosférický vzduch. V důsledku tohoto stavu hrozí vznik velmi silných El Niňo.

Kvůli změně klimatu vody se západní tropická a centrální část Tichého oceánu nahřívají nerovnoměrně. To ovlivňuje pasáty, které foukají od studenějších k teplejším vodám.

Všech 11 El Niň od roku 1978 se vytvořily v centrální nebo západní části Tichého oceánu, včetně tří super El Niňo, které zvýšily globální teplotu na rekordní úrovně.

El Niňo je periodické zvyšování teploty oceánských vod, k němuž dochází společně s oslabením pasátů a zesílením dešťů v tropické a části Tichého oceánu a ekvátoru.

Super El Niňa, k nimž došlo v letech 1982, 1998 a 2015-2016, jsou schopny poškodit ekosystémy po celém světě. Mohou i rozrušit korálové útesy. Napomáhají při vzniku silných záplav v Africe a Asii, v jiných částech planety ale vytvářejí sucho.

Nové poznatky o zemětřesení

Vědcům se rovněž podařilo zjistit, že pět dní před příchodem zemětřesení se mění parametry vnitřních gravitačních vln v atmosféře. Tato informace by mohla pomoci při vytváření krátkodobých metod prognózování zemětřesení. Výsledky výzkumu byly publikovány v ruském magazínu Zprávy Akademie věd.

K těmto poznatkům se podařilo dojít díky studiu informací získaných satelity během zemětřesení v Uzbekistánu 26. května 2013, v Kyrgyzstánu 8. ledna 2007 a v Kazachstánu 28. ledna 2013. Ukázalo se, že pět dní před zemětřesením se ve všech případech měnily parametry vnitřních gravitačních vln – frekvence vzdušných mas.

Výzkum prováděli ruští vědci z Institutu dynamiky geosfér Ruské akademie věd a ruské Vysoké školy ekonomické v čele s akademikem V. V. Aduškinem spolu s kolegy s Kyrgyzstánu a Německa.

Zdroj: wp.com