Štúdia s názvom „prehľadový projekt o covide“ zistila, že nútenie detí k celodennému noseniu rúšok v školách nemá žiaden význam a navyše ide o týranie detí. (Foto: Flickr)

Uvedenú štúdiu vypracovala profesorka Emily Osterová z Brown univerzity v USA a jej cieľom bolo vyplniť medzery v poznatkoch o nosení rúšok. Šlo o koordinovanú snahu federálnej vlády o zachytávanie nových prípadov COVID-19 v kontexte.

Podľa profesorky Osterovej výraz „v kontexte“ znamená, že sa sledovalo, koľko detí a učiteľov bolo osobne prítomných v školách a aké faktory sa ukázali ako účinné pre bezpečnú prevádzku škôl.

Školy v USA nemajú celoštátne stanovené pravidlá, vrátane nosenia rúšok, ale môžu si ich určovať samé. Z tohto dôvodu sa dalo vykonať takéto porovnanie škôl s rúškami a bez nich. Na Slovensku musia všetky školy dodržiavať rovnaké pravidlá, preto u nás by takýto výskum nebol možný.

Štúdia skúmala obrovský počet študentov

Projekt sa začal v septembri 2020 a dáta zahŕňali údaje o približne 100 000 študentoch prezenčnej formy výučby. Všetky pochádzali zo škôl, ktoré sa do štúdie samé prihlásili a poskytli tak relevantné dáta pre výskum.

„Uvedené dáta poskytli prvý pohľad na výskyt infekcie COVID-19 v školách,“ uviedla profesorka.

Neskôr, keď vypukla druhá vlna pandémie, dáta už obsahovali údaje o 12 miliónoch študentov, z ktorých približne polovica sa zúčastnila prezenčnej formy štúdia. Tento počet predstavuje zhruba 20% všetkých škôl v USA.

Profesorka Osterová ďalej vysvetľuje:

„V súčasnosti stále zhromažďujeme údaje zo školských obvodov a škôl, ktoré sa do štúdie zapojili.

Okrem toho dávame dohromady aj komplexné dáta buď z konkrétnych škôl, prípade zo školských obvodov viacerých štátov ako sú New York, Texas, Massachusetts či Florida.“

Výsledky štúdie tak u detí, ako aj u učiteľov

V čase pred štúdiou bola profesorka Osterová presvedčená, že rúška môžu byť prínosom pre prevenciu šírenia infekcie, no získané dáta svedčia o opaku.

Ukázalo sa, že školy, ktoré od študentov vyžadovali povinné nosenie rúšok zaznamenali medzi deťmi až o 37% viac infekcií COVID-19 než školy, ktoré rúška nevyžadovali.

To však nie je všetko! Ešte horšie ako deti na tom boli zamestnanci školy. V školách s rúškami bol až o 84% väčší výskyt nových prípadov nákazy medzi učiteľmi než v školách bez rúšok.

Takže záver štúdie je jednoznačný – rúška sú nielen úplne zbytočné, ale dokonca kontraproduktívne a škodlivé!

Uvedené dáta platia pre oblasti, ktoré sa považujú za miesta s „vysokým komunitným prenosom nákazy“. Avšak podobné výsledky boli zaznamenané aj v oblastiach s „nízkym komunitným prenosom nákazy“. Aj tam zaznamenali obvody vyžadujúce rúška horšie výsledky než obvody, kde sa rúška nevyžadovali.

Mimochodom, tomuto sa hovorí veda, ktorou sa zástancovia rúšok a očkovania tak často oháňajú, že ju my „alternatívci“ odmietame.

Teraz je však jasné, že v skutočnosti sú to práve oni, kto odmieta vedu a namiesto nej pretláčajú sektársku vieru, ktorá nemá žiadny reálny základ vo vede ani realite.

Nosenie rúška nie je veda

Z nosenia rúšok (a respirátorov) sa za posledný rok stal doslova nábožensky rituál pre tých, ktorí si o sebe myslia, že majú vedecky navrch od všetkých ostatných.

Niektorí z nich nenosia iba jedno, ale hneď dve či dokonca tri pokrývky tváre naraz. Tým však v skutočnosti iba dávajú svetu najavo svoju ignoranciu, veriac, akí sú múdri.

Dnes už ale na základe vedy vieme, že rúška sú stelesnením hlúposti a v prípade ich nanucovania deťom sa dokonca jedná o formu zneužívania a týrania detí, ktoré ničí ich duševné i fyzické zdravie.

Ako uvádza Scott Morefield pre Townhall:

„Očakávali by sme, že zozbierané dáta potvrdia, že rúška prispeli k zníženiu prenosu infekcie COVID-19 medzi ľuďmi, ktorí ich nosili v porovnaní s tými, ktorí ich nenosili.

Potvrdil sa však pravý opak. Napriek tomu mnohé štáty stále v mene vedy, či čoho vlastne, pokračujú v politike povinného vyžadovania náhubkov ponad dýchacie cesty ľudí, dokonca aj vonku.“

Ethan Huff

Zdroj: naturalnews.com, townhall.com, badatel.net