Čína a Spojené státy ve středu vydaly společné prohlášení o změně klimatu na klimatické konferenci Organizace spojených národů (OSN) známé jako COP26 ve skotském Glasgow. (Foto: Flickr / ilustrační)

Čína a Spojené státy ve společné deklaraci z Glasgow o posílení opatření v oblasti klimatu v roce 2020 uvedly, že oceňují dosavadní práci a zavázaly se pokračovat ve spolupráci se všemi stranami na posílení provádění Pařížské dohody.

Obě strany se dohodly, že přijmou posílená opatření v oblasti klimatu k účinnému řešení klimatické krize na základě principu společné, ale diferencované odpovědnosti, a na základě vnitrostátních podmínek a schopností.

Podle prohlášení oba národy vytvoří pracovní skupinu na podporu spolupráce v oblasti změny klimatu mezi oběma zeměmi a multilaterálních procesů.

Zopakovaly, že budou dodržovat Pařížskou klimatickou dohodu o udržení růstu teploty pod dvěma stupni Celsia.

Čína a Spojené státy také dosáhly konsensu ohledně klimatického financování a národně stanovených příspěvků (NDC) podle Pařížské dohody.

Budou udržovat politický dialog o obnovitelných zdrojích energie ve snaze snížit výrobu energie spalováním uhlí.

Ve skotském městě Glasgow proběhlo 26. zasedání smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (COP26).

Zdroj: npr.org