Díky fotografovi jménem Hamid Sardar-Afkhami máme možnost nahlédnout do života lidí, kteří žijí v opravdu odlehlých koutech světa. V tomto případě jde o lidi z kočovných kmenů Dukha, kteří obývají oblast Khövsgöl, ležící v severním Mongolsku. Pomocí stáda dennodenně migrují z jednoho místa na druhé. Na sobech jezdí jako na koních, chovají je však i kvůli mléku, sýru či kožešině. Jejich způsob života bohužel pomalu vymírá, protože populace a velikosti stád sobů, na kterých jsou závislí, se stále zmenšují. Momentálně je jejich hlavním zdrojem příjmů turismus. Cestovatelé a turisté si od nich kupují např. řemeslné výrobky.