Profesor Jay Bhattacharya se vyjádřil ke kartelu mocných kvůli covid-19 a že realita byla zcela odlišná od vědeckého přístupu. (Foto: Twitter / Jay Bhattacharya)

„To byla lež! Nikdy nedošlo k vědeckému konsenzu ohledně uzavírání, masek nebo vakcíny

Stalo se to, že relativně malá skupina, téměř kartel velmi mocných vědeckých byrokratů, ovládla celý vědecký aparát – alespoň pokud jde o oči veřejnosti – ovládla média, ovládla sdělení politikům a výsledkem byla katastrofální reakce na COVID. A náklady na to budeme platit velmi dlouho.“


Jay Bhattacharya, Profesor Stanford School of Medicine. MD, PhD. Zdravotní politika: infekční nemoci, kovid, ekonomika zdravotnictví. Vědecká svoboda.