Výzkum vědců z čínské Ocean University potvrdil přítomnost zajímavých mikroorganismů na dně Mariánského příkopu. (Foto: Wikimedia)

Ve výsledcích jejich studie, které byly publikovány v časopise Microbiome, vědecký tým informoval, že na dně nejhlubšího místa naší planety prožívají mikroorganismy eliminující přítomnost ropných látek.

Mariánský příkop přitáhl pozornost čínských vědců, kteří zkoumali vzorky získané z jejího nejhlubšího bodu známého jako Challengerská hlubina.

Organický materiál odebrán ve speciálních bankách z hloubky 9898 až 10 916 metrů pod hladinou moře potvrdil, že v nejhlubším místě naší planety pulzuje čilý život plný mikroorganismů, jakými jsou oleibacter, thalassolituus a alcanivorax.

Jde o bakterie druhu oceanospirillales, které přežívají v oceánech po celém světě.

Genetická analýza prokázala, že jde o organismy využívající pro svůj metabolismus ropné látky. Jejich zvýšený podíl byl zaznamenán v oblasti Mexického zálivu po havárii ropné plošiny Deepwater Horizon v roce 2010.

"Tyto bakterie by mohly hrát důležitou roli v eliminování ropných látek nacházejících se v oceánu. Vykazují totiž vysokou aktivitu při rozkladu uhlovodíků," uvedl autor studie Xiao-Hua Zhang.

Většina oceánského života se v podstatě opírá o fotosyntetické aktivity a aktivity využívající energii ze slunečního záření.

Už v hloubce 200 metrů pod hladinou je však průnik světla pouze nepatrný a v hloubce, v jaké prožívají zmíněné bakterie, je už úplná tma.

Pro svůj život si musí proto najít jiný zdroj energie a výživy. Vědcům však stále není jasné, proč a jak v takové hloubce vůbec prožívají a jak velké jsou jejich kolonie.

Zdroj:  upi.com