Brusel hodlá v neděli navrhnout pozastavení miliardové pomoci Maďarsku kvůli korupci a podvodům. (Foto: Flickr)

Evropský parlament ve čtvrtek přijal tvrdou zprávu, v níž 433 hlasů pro, 123 proti a 28 se zdrželo hlasování, že Maďarsko Viktora Orbána již není plnohodnotnou demokracií, ale „hybridním režimem volební autokracie“. Jinými slovy, ústavní systém, v němž se konají volby, ale který nerespektuje demokratické normy a standardy.

Poslanci tvrdí, že autoritářské směřování Maďarska se v posledních čtyřech letech zhoršilo v důsledku „úmyslného a systematického úsilí Orbánovy vlády“. Odsuzují však také „nečinnost“ EU, která nebyla schopna uplatnit sankce stanovené v článku 7 Smlouvy pro země, které porušují evropské hodnoty. Poslanci vyzývají ke zmrazení veškeré pomoci EU Maďarsku, dokud nebude plnit doporučení Bruselu a rozhodnutí Soudního dvora.

Komise Ursuly von der Leyenové plánuje v neděli navrhnout zmrazení miliard eur z fondů EU pro Maďarsko kvůli rozsáhlé korupci a podvodům v zemi. Bude to poprvé, kdy bude aktivováno nové nařízení, které podmiňuje vyplacení pomoci EU dodržováním zásad právního státu.

Přesná výše pomoci EU, o kterou by Maďarsko mohlo přijít, je zatím nejasná. V červenci navrhl rakouský komisař pro rozpočet Johannes Hahn pozastavit 70 % financování tří specifických programů pro dopravu, energetiku a rozvoj. Podle zpráv maďarského tisku by to znamenalo zmrazení přibližně 8,8 miliardy eur.

Výkonný orgán EU nyní zvažuje, že tuto částku mírně sníží (na 60-50 % příslušných programů), aby zohlednil skutečnost, že Orbánova vláda začala v posledních týdnech plnit požadavky EU. Jeho bojovná ministryně spravedlnosti Judit Vargasová zahájila diplomatickou ofenzívu, aby přesvědčila Komisi, aby finanční prostředky nezmrazila. Změna postoje odráží závažnost hospodářské krize v zemi.

Maďarsko nyní nabízí zřízení nového protikorupčního úřadu, reformu pravidel pro zadávání veřejných zakázek a zavedení nového systému veřejných prohlášení o majetku a příjmech poslanců. Žádná z těchto iniciativ však zatím nebyla schválena a právní lhůty nutí Brusel, aby sankce uvalil: řízení bylo zahájeno v dubnu a zákonná lhůta pro rozhodnutí uplyne 21. září.

Výkonná moc EU každopádně ponechá dveře otevřené dialogu. Konečné rozhodnutí o zmrazení finančních prostředků musí přijmout vlády 27 členských států EU, které na to mají až tři měsíce. Pokud Orbán koncem října nebo začátkem listopadu schválí nové protikorupční zákony, jak plánuje, mohl by být spis bez následků uzavřen. Maďarský plán obnovy Next Generation v hodnotě 7,2 miliardy eur, který je již více než rok zastaven, by zůstal nedokončen.

Ve zprávě, která byla přijata ve čtvrtek, poslanci znovu vyjadřují znepokojení nad řadou otázek týkajících se demokracie a základních práv v Maďarsku. Mezi hlavní oblasti zájmu patří fungování ústavního a volebního systému, nezávislost soudnictví, korupce a střety zájmů a svoboda projevu, včetně plurality médií.

Akademická svoboda, svoboda náboženského vyznání a sdružování, právo na rovné zacházení, včetně práv LGBTIQ, práva menšin, jakož i práva migrantů, žadatelů o azyl a uprchlíků jsou pro Evropský parlament rovněž problematické oblasti.

„Závěry této zprávy jsou jasné a nezvratné: Maďarsko není demokracií. Vzhledem k alarmujícímu tempu, jakým se v Maďarsku zhoršuje stav právního státu, bylo pro Parlament naléhavější než kdy jindy zaujmout toto stanovisko. Kromě toho, že si všímá strategie Fideszu směřující k autokracii, je bezprecedentní, že tento postoj podporuje velká většina poslanců Evropského parlamentu. To by mělo být pro Radu a Komisi varovným signálem,“ uvedla zpravodajka zprávy, francouzská poslankyně za Zelené Gwendoline Delbos-Corfieldová.

Zdroj: elespanol.com