Maďarsko již nelze považovat za demokracii a evropské hodnoty jsou v zemi systémově ohroženy, prohlásil Evropský parlament ve zprávě přijaté ve čtvrtek. (Foto: Flickr)

V tuto chvíli se Maďarsko podle závěru zprávy stalo „volební autokracií“.

Návrh – který byl schválen 433 hlasy pro, 123 proti a 28 se zdrželo hlasování – představuje další symbolickou výtku ze strany institucí EU vůči Maďarsku, které již léta čelí opovržení kvůli obavám o dodržování zásad právního státu. Je však nepravděpodobné, že by tento krok Parlamentu vedl k nějakému konkrétnímu trestu.

Poslanci ve své zprávě vyjmenovali celou řadu problémů – od fungování volebního systému až po nezávislost justice. Vyjadřují také obavy o akademickou a náboženskou svobodu a práva zranitelných skupin obyvatelstva.

„Hluboce litujeme, že nedostatek rozhodných kroků ze strany Evropské unie přispěl k rozpadu demokracie, právního státu a základních práv v Maďarsku, čímž se země stala hybridním režimem volební autokracie,“ uvedla poslankyně Evropského parlamentu za Zelené Gwendoline Delbos-Corfieldová, vedoucí poslankyně tohoto spisu.

Parlament není jedinou institucí EU, která je v rozporu s Budapeští.

Evropská komise vede se zemí dlouhou bitvu o právní stát a tlačí na Maďarsko kvůli údajnému zneužívání veřejných prostředků k obohacování osob blízkých vládnoucí straně Fidesz. Očekává se, že v neděli Komise doporučí Maďarsku výrazné snížení prostředků z fondů EU – a zároveň dá zemi několik měsíců na nalezení kompromisu.

Parlament je také dlouhodobě kritický ke stavu maďarské demokracie.

Již v roce 2013 přijal takzvanou Tavaresovu zprávu – pojmenovanou po portugalském europoslanci Rui Tavaresovi -, která varovala před riziky pro nezávislost soudů, pluralitu médií, volební systém, náboženskou svobodu a práva menšin v zemi.

V roce 2018 učinili europoslanci historický krok, když proti Maďarsku zahájili tzv. postup podle článku 7 EU – postup, který se používá v případě, kdy je členský stát považován za ohrožený porušením základních hodnot bloku. Tento proces se poté zastavil v Radě EU, která sdružuje úředníky členských států.

Čtvrteční zpráva nabádá Radu, aby proti Maďarsku zakročila. Text obsahuje návrh možného návrhu Rady, v němž se uvádí, že „existuje jasné riziko, že Maďarsko závažným způsobem poruší hodnoty, na nichž je Unie založena“.

Zdroj: politico.eu