Gemma O’Doherty je írska investigatívna novinárka, ktorá sa podujala vyšetriť podozrivé okolnosti okolo údajného „nového koronavírusu SARS-CoV-2“. (Foto: Youtube)

V spolupráci s jedným britským občanom poslali žiadosť Ministerstvu zdravotníctva (Department of Health) na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám, aby ministerstvo poskytlo dokumenty preukazujúce existenciu tohto vírusu.

Šokujúca odpoveď Ministerstva zdravotníctva

Po podaní žiadosti neskôr ministerstvo odpovedalo na žiadosť o informácie listom.

V ňom uviedlo, že ministerstvo nedisponuje žiadnymi dokumentami, ktoré by potvrdzovali izoláciu údajného vírusu SARS-CoV-2. Inými slovami,  uvedený vírus oficiálne neexistuje.

Píšeme v ňom o tom, ako v jednom z dokumentoch amerického Centra pre kontrolu ochorení (CDC), ktoré vlastní najväčšie biologické laboratória na svete, sa na strane 39 uvádza, že rovnako nedisponujú žiadnymi vzorkami nového koronavírusu.

Video o odhaleniach novinárky Gemmy O’Doherty si môžete pozrieť tu (v angličtine):