Po dvouměsíční soudní bitvě, v níž se federální soudce postavil na stranu skupiny příslušníků americké námořní pěchoty, kteří mají právo odmítnout očkování vakcínou Covid-19 na základě náboženských námitek, americká námořní pěchota v tichosti upustila od přísných trestů pro příslušníky služby, kteří žádají o výjimku. (Foto: Flickr)

V oznámení ze 14. září se uvádí, že „námořní pěchota nebude vymáhat žádný příkaz k přijetí očkování COVID-19, administrativně oddělovat ani se mstít mariňákům ve skupině za to, že uplatňují zákonná práva podle zákona o obnově náboženské svobody“.

„Vyřizování žádostí o nedobrovolné administrativní rozdělení příslušníků třídy z důvodu odmítnutí očkování proti COVID-19 je pozastaveno,“ uvádí se v memorandu, které velitelům nařizuje „pozastavit všechny administrativní kroky související s nedobrovolným rozdělením příslušníka třídy bez ohledu na aktuální stav rozdělovacího procesu“.

Jak dále uvádí The Epoch Times Jack Phillips:

Ve výčtu několika příkladů se v pokynech pro námořní pěchotu dodává, že „nebudou vydávány žádné rozkazy k přijetí vakcíny, nebudou vydávány žádné rady pro odmítnutí vakcíny, nebudou prováděny žádné správní rozdělovací komise“ a nebudou vydávána žádná propuštění.

Pokud bude nařízení floridského soudce zrušeno nebo pozbude platnosti, může námořní pěchota i nadále uplatňovat tresty vůči těm, kteří nesplní požadavek na očkování vakcínou COVID-19, uvedl mluvčí pro Fox News. V loňském roce vydal šéf Pentagonu Lloyd Austin rozkaz, který nařizuje očkování všem příslušníkům ozbrojených sil.

„Námořní pěchota si je vědoma předběžného soudního příkazu pro celou skupinu, který vydal soudce okresního soudu pro střední okres Floridy a který brání námořní pěchotě v prosazování jakéhokoli příkazu k přijetí vakcíny COVID-19 nebo v administrativním oddělení mariňáků, kteří odmítli přijmout vakcínu COVID poté, co bylo zamítnuto jejich odvolání týkající se náboženského přizpůsobení,“ řekl mluvčí námořní pěchoty major Jay Hernandez.

Snížení náboru

V posledních měsících se objevily zprávy, že všechny složky americké armády mají problémy s hledáním nových rekrutů, což vyvolalo varování některých členů Kongresu.

Někteří upozorňovali na přísný požadavek Pentagonu na očkování, zatímco jiní tvrdili, že je to kvůli pomalému pronikání „probuzených“ školení o rozmanitosti a mandátů do armády. A jiní tvrdí, že k tomu může přispívat vysoká míra obezity v USA, a další upozorňují, že platové podmínky nejsou adekvátní.

„Jsme na pokraji krize náboru do armády,“ řekl v červenci pro Politico Mike Gallagher (R-Wis.). „Až republikáni za několik měsíců převezmou kontrolu nad Kongresem,“ dodal, „bude odvrácení náborové krize hlavní prioritou podvýboru pro vojenský personál.“

Reprezentant Jason Crow (D-Colo.), bývalý armádní ranger, sdělil listu, že Pentagon by měl slíbit více peněz ve formě „pobídek a bonusů při náboru“.

Zdroj: theepochtimes.com