„Níže jsou "inteligentní" témata závěrečných prací (veřejně dohledatelné na webu). Co asi budou tito absolventi dále dělat, čím obohatili společnost?" položila si sama sobě otázku na facebookovém profilu bývalá poslankyně a uznávaná novinářka Jana Lorencová. (Foto: ilustrační, psu.edu)

Příklady  názvů uvedenými autory obhájených závěrečných prací na Fakultě humanitních studií  Univerzity Karlovy

Současný život "superžen" po zániku primární rodiny
Hanáková, Šárka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)

Datum obhajoby: 17. 9. 2018

Žárlivost u heterosexuálních a homosexuálních žen
Hochová, Eva (Univerzita Karlova,   , 2019)

Datum obhajoby: 13. 2. 2019

Souvislost mezi osobností majitele a behaviorálním profilem jeho kočky
Žežulková, Denisa (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)

Datum obhajoby: 30. 1. 2019

Když muži tančí. Konstrukce maskulinity ze strany mužských aktérů pole dance
Postránecká, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)

Datum obhajoby: 13. 2. 2019

Výskyt sexuálního obtěžování studujících na českých vysokých školách v roce 2018 – porovnání s výzkumem z roku 2008
Dvořáková, Dominika (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)

Datum obhajoby: 13. 2. 2019

Strategie seznamování homosexuálních mužů
Jakešová, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)

Datum obhajoby: 13. 2. 2019

Konstrukce otcovství v předporodních kurzech pro heterosexuální páry
Janoštíková, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)

Datum obhajoby: 14. 2. 2019

Subjektivní pohled českých žen žijících v pražské čtvrti X na počátku nového tisíciletí na mateřství. Hodnota, společenská nutnost nebo zátěž?
Čeňková Součková, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)

Datum obhajoby: 12. 2. 2019

Činnost nevládních neziskových organizací v oblasti předškolního vzdělávání pro sociálně znevýhodněné a jejich role v inkluzi romských dětí

Kozáková, Aneta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)

Reflexe fenoménu sexuálního obtěžování českými herečkami v kontextu kampaně  #MeToo: případová studie

Kosková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)

Legitimizace veganství v přátelském vztahu

Koudelková, Aneta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií)

Orgasticita žen pod vlivem sexuální a partnerské zkušenosti
Krejčová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)

Datum obhajoby: 21. 1. 2019

Mediální diskurzy sexuálního obtěžování v českých společenských časopisech
Sychrová, Adéla (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)

Datum obhajoby: 7. 9. 2018

Rodičovství a genderová dělba rolí v rodině
Štefanová, Jarmila (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)

Datum obhajoby: 7. 9. 2018

Afektivní komponenta postoje vůči vybraným menšinám
Šoupalová, Sára (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)

Datum obhajoby: 19. 9. 2018

Pohled dvou generací na manželství homosexuálních párů
Kolmanová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)

Datum obhajoby: 20. 9. 2018

Žárlivost u homosexuálních žen
Hochová, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)

Datum obhajoby: 20. 9. 2018

"I Češky chtějí být krásné všude" Labioplastika – představy o estetice a tělesné způsobilosti vagíny

Hutarová, Adéla (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)

Genderová analýza neziskových organizací poskytujících služby příchozím

Michálková, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)

Registrované partnerství osob stejného pohlaví v České republice – institucionalizace a proměňující se postoje veřejnosti

Keltošová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)

Tělo pod dohledem. Tělesnost a sexualita v próze Krásné zelené oči.
Levy, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)

Datum obhajoby: 18. 9. 2018

Opakované mučení nedokonalého těla. Specifika cvičení ve fitness centru z genderové perspektivy.
Psotová, Helena (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)

Datum obhajoby: 17. 9. 2018

Ženská národní rada, propagátor ženské emancipace
Ledererová, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)

Datum obhajoby: 18. 9. 2018

Politizace sexuality v Jihoafrické republice
Ptáčníková, Iveta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)

Datum obhajoby: 18. 9. 2018

Sexuální reakce žen na nahé mužské postavy v různých stadiích vzrušení
Čiženková, Alena (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)

Datum obhajoby: 13. 9. 2018

Individuální rozpoznávání neznámých jedinců u papoušků šedých – 1.

Valentová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)

Vizuální aspekty individuálního rozpoznávání u papoušků šedých – 2.
Prikrylová, Katarína (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)

Datum obhajoby: 13. 9. 2018

Konzistence a vliv otců na výběr partnera u heterosexuálních žen

Kristýna Taskovská,   (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)

Datum obhajoby: 13. 9. 2018

Referenční význam slov při komunikaci člověka a psa
Stemmerová, Lucia (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)

Datum obhajoby: 13. 9. 2018

Formování a povaha vztahů mezi neziskovými organizacemi a státem Případová studie Meta, o.p.s.

Richterová, Natálie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)

Spolupráce a konkurence neziskových organizací pracujících s migranty v Praze.

Pračke, Šimon (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)

Zdroj: pz.cz