V dubnu vystoupila ve Spojených státech míra nezaměstnanosti prudce na 14,7 procenta, tj. nejhorší od Velké deprese ve 30. letech. Asi jeden z každých sedmi Američanů v pracovních silách byl bez práce. (Foto: Pixabay a Shen Yuran, Liu Yuetong)

V srpnu však Trumpova administrativa slavila, že jak země zase začala otvírat ekonomiku, tak ta míra spadla na 8,4 procenta.
Znamená tento pokles opravdu zlepšující se situaci s nezaměstnaností?

Vzestup zaměstnanosti byl tažen rušením dočasných vysazení z práce u lidí, u kterých se předpokládalo, že bez práce budou jen po krátkou dobu, spolu s čímž ale ve skutečnosti docházelo k nárůstu břemena dlouhodobé nezaměstnanosti.

Navíc ženy a menšiny se mohou na pracovním trhu potýkat s větší nejistotou.

Podívejte se, co říkají data.

Zaprvé poslední čísla z Amerického úřadu pracovní statistiky ukazují, že v srpnu jsou počty lidí postižených dlouhodobou nezaměstnaností nejvyšší za více než šest let, i když celkové číslo lidí bez práce po dubnu značně pokleslo.

Podle oficiálních dat počet dočasně propuštěných poklesl z 18 063 000 v dubnu na pořád ještě hvězdně vysokých 6 160 000 v srpnu.

Ale téměř 4 147 000 nezaměstnaných lidí nebylo jen dočasně vysazených, což je od dubna nárůst o 1 584 000.

Takže, ač to vypadá, že celkový obrázek se zlepšuje, tak skutečná situace s nezaměstnaností by mohla být ještě horší, protože mnoho dalších lidí se asi bude potýkat s trvalou nezaměstnaností.

I další oficiální data podporují tento dojem, že krátkodobá nezaměstnanost klesá, přičemž dlouhodobá nezaměstnanost roste.
Data ukazují, že od dubna 2020 do srpna 2020 počty lidí nezaměstnaných po 14 týdnů a méně značně poklesl.

Avšak počet lidí bez práce po 15 týdnů a více se proti číslům z dubna 4,6 znásobil, čímž během čtyř měsíců prudce narostla z 1,8 milionu na 8,1 milionů.

Zadruhé ztráta práce postihuje ženy tvrději než muže.

Během probíhajícího poklesu kvůli COVID-19 je míra nezaměstnanosti u žen na 20letém vrcholu s 15,5 procenty v dubnu 2020 v porovnání s 13,0 procenty ve stejném měsíci u mužů.

U žen vedoucích domácnost je situace ještě horší.

Nezaměstnanost žen, které vedou rodinu, značně narostl, z 5,4 procent v lednu 2020 na 15,9 procenta v dubnu tj. nejvyšší míra za 10 let.

Zhruba každá šestá žena, která chce práci a je k dispozici pro zaměstnání, místo nemůže najít.

Koronavirus nakonec nad-proporcionálně poškozuje vyhlídky na zaměstnání u menšin.

Míra nezaměstnanosti u bílých je nižší a prudce klesá.

Míra nezaměstnanosti u černochů byla v srpnu 13,0 procent, přičemž tato míra u bělochů spadla na 7,3 procenta.

Pokles celkové míry nezaměstnanosti je pozitivní, může však poskytnout falešnou naději maskováním hlubších problémů.

Cesta k zotavení pracovního trhu by mohla být ještě dlouhá.