S opakováním, že masová migrace je nevyhnutelná, a bude se jen zrychlovat, tvrdil bývalý investiční bankéř Emmanuel Macron, že imigranti jsou pro Francii dobro, co přináší „čerstvý vítr naší kreativitě a inovacím“ naší společnosti.  Tento kandidát establishmentu v prezidentském klání rovněž tvrdil, že problémy v komunitách imigrantů nemají nic společného s vlnou masové migrace, nýbrž že jsou kvůli neschopnosti Francie je řádně integrovat.


Rovněž vyjádřil podporu pro pozitivní diskriminaci u nezaměstnaných a pro demografické míchání různých kultur a ras v městských čtvrtích. 

Macron poukazující, že Francie loni vzala méně migrantů než ostatní země, řekl: „Záležitost imigrace by tedy francouzské obyvatelstvo neměla znepokojovat,“ když odpovídal na otázku prezidenta pro-migrační neziskovky Cimade týkající se jeho postoje v záležitosti migrační politiky. 

„Tak proč o tom vlastně Francouzi vůbec debatují? Protože migrací se vyvolává jak zmatek, tak nepochopení. Je to forma úzkosti nebo, jak by řekli někteří autoři, pocit kulturního ohrožení.“ 

„Avšak kořeny těchto pocitů spočívají v otázce integrace, nikoliv ve skutečnosti migrace,“ dodal tento bývalý investiční bankéř, zdůrazňujíc, že masová migrace je „pro všechny dnešní demokracie realitou.“ 

U Macrona se rovněž odrazily i jeho komentáře z minulého týdne, v nichž hlásal, že svět vstoupil do věku masové migrace, která bude pro Evropu nevyhnutelná. Tvrdil, že ohromné migrační vlny lidí z třetího světa do Evropy se v nadcházejících letech v důsledku „geopolitické nejistoty a destabilizace klimatu“ jen zrychlí. 

„Nesmíme svým spoluobčanům lhát, imigrace není něco, čemu by se šlo vyhnout,“ řekl tento prezidentský kandidát. Trval však na tom, že ten příval lidí do Francie jí poskytne „ekonomické, kulturní a sociální příležitosti.“ 

„Ve všech teoriích růstu hraje imigrace zvláště pozitivní úlohu. Ale to jen za předpokladu, že víte, jak se o ni postarat. Když budeme vědět, jak je integrovat a jak je vyškolit, tak ty ženy a ti muži naše společnosti renovují, dají jim nový impuls a čerstvý vítr pro kreativitu a inovace,“ řekl. 

Ale i tak Macron uváděl, že „integrace zůstává ve Francii problém.“ Tento nezávislý kandidát argumentoval, že tato země „koncentruje všechny své těžkosti, kulturní, ekonomické a sociální pořád ve stejných čtvrtích,“ takže už, „nemůžeme přehlížet tu nedůvěru migrantů.“ 

Navrhl tedy „silnější regeneraci čtvrtí“ na francouzských předměstích s převahou migrantů, když vyhlásil, že když se v městských čtvrtích vynutí daleko diverzifikovanější „sociální mix“ a když se problémoví školáci rozdělí mezi větší škálu škol, tak to bude to řešení, které on preferuje. 
Loading...