Na sklonku roku 2015 se objevila informace o tom, že v České republice se zakládá politické hnutí, možná dokonce strana, bezprostředně zaměřená na podporu politiky Vladimira Putina. Vzniká na základě spolku Přátel Ruska v České republice díky úsilí bývalého senátora a poslance a bývalého soudce Nejvyššího správního soudu, advokáta Jiřího Vyvadila.


Jiří Vyvadil ve svém interview pro řekl:

Posledním impulsem pro vytvoření politického hnutí Přátelé Ruska v České republice byl fakt, že Evropská unie i USA v situaci, kdy Rusko cílevědomě a dokonale funkčně bojuje za naši civilizaci proti všem džihádistům na Blízkém východě, byly Rusku prodlouženy naprosto nesmyslné sankce. Sankce pokládám za výraz neomluvitelného pokrytectví Západu, protože to byl Západ, který zorganizoval a financoval svržení bývalého prezidenta Ukrajiny Janukovyče s cílem postavit Ukrajinu do nepřátelské polohy proti Rusku a vyvolat geopolitický střet. Jednání Západu je proto zcela amorální a naprosto neomluvitelné. Proto s plným vědomím, že uprostřed této atmosféry, kdy i česká vláda servilně dala k prodloužení sankcí souhlas, půjde o gesto, které bude chápáno jako políček celému českému politickému establishmentu, jsem ohlásil vznik tohoto hnutí a otevřel k němu diskuzi na stránkách naší skupiny i některých sociálních portálů.

Mohl byste jmenovat hlavní programové cíle takového hnutí?

Chceme být kritickou alternativou dosavadních politických stran a hnutí, protože jsme přesvědčeni, že čtvrt století, které nás dělí od roku 1989, nás svou bezmyšlenkovitou jednostranností na Západ zavedlo do pasti. Stali jsme se spoluviníky všech těch zločinů v Iráku, Libyi či Sýrii, které byly dnes zárodky dnešní mnohamiliónové migrace. Ovšem zcela zásadní roli v exodu uprchlíků sehrává osa Obama — Merkelová — Erdogan. A naši politici s výjimkou Miloše Zemana těmto hrátkám opět poslušně naslouchají a dělají, jako by šlo o něco náhodného a spontánního. Teď se vede zápas o stabilizaci Sýrie či Iráku a celá EU a Obamovy USA hrají geopolitické vabank. Tento Západ zcela selhal. Chceme jiný Západ, Západ, který svrhne stávající mainstreamové lídry, kteří nás zavedli do tohoto marastu. A s naším provokativním hnutím držíme palce jak autentickému levicovému hnutí řeckého premiéra Alexise Tsiprase, tak vlastenecké Národní frontě Marine le Penové, či levicové vládě v Portugalsku atd. Sledujeme vývoj na americké politické scéně a Donald Trump, který zjevně hledá cesty ke spolupráci s Vladimírem Putinem, je pro nás naději, že i v USA jsou myslící lidé. Samozřejmě náš program se bude zaměřovat i na fakt, že za čtvrt století budování kapitalismu jsou naši zaměstnanci chudáky oproti západním a jejich příjmy dosahují bídných 25 % příjmů na západ od nás.

Jaké formality je třeba dodržet, aby mohlo být politické hnutí zaregistrováno, je nezbytné sbírat podpisy? Jaké podle vás existují možnosti financování?

Tak především budeme muset získat tisíc podpisů k registraci. Jinak souhlasím, že největším problémem bude financování našeho hnutí. Budeme se spoléhat hlavně na naše myšlenky, a že prorazí svou odvážností. Uvažuji, že se obrátíme inzeráty i na ruské občany, protože si myslím, že je v zájmu Evropy, Ruska i světa, aby Česká republika navázala na tradice, kupodivu budované ještě za První republiky prezidenty T. G. Masarykem a Edvardem Benešem, kteří v rámci vyváženosti — a to platí především o Dr. Benešovi — chtěli, aby naše vlast představovala most mezi Západem a Východem. Jsme přesvědčeni, že máme k tomu nejrozumnější podmínky. Zatímco například náš severní soused Polsko je sice na jedné straně kritický k Bruselu, ale na druhé straně je až nebezpečně fanatický ve své protiruské válečnické politice, má Česká republika ve středu Evropy ideální podmínky pro svou postupnou přeměnu na jakousi kolébku hledání nové Evropy, nové vazby Evropy a Ruska, když každý ví, že stávající EU nemá šance na přežití.

Spolek Přátel Ruska už byl vystavován ostré kritice v českých hromadných sdělovacích prostředcích, snaží se ho všemožně zkompromitovat. Neobáváte se dalších útoků?

Abych byl upřímný, naprosto očekávám, že budeme kritizováni, ale vůči tomu jsme již imunní. Jestliže jsme před dvěma roky zakládali naši skupinu s vědomím toho, že dosavadní unilaterální model dominance USA je světu nebezpečný a že je třeba jej vyvážit silným Ruskem, sledujícím strategické rozumné celosvětové uspořádání, pak prostě musím konstatovat, že na naše slova došlo. Vladimír Putin je v dokonalé fyzické i psychické kondici. Stačí ještě pět let a Nový světový řád, kde nikdo už nebude diktovat druhým a v jehož rámci zejména Rusko a Čína, případně Indie, budou tvořit rozumný a zároveň silný trojlístek, který bude vyvažovat a usměrňovat excesy Západu, reálně vznikne. Už žádné nové vojenské agrese. Pomůžeme-li zde, uprostřed Evropy, tomuto vývoji, co více si, byť jako malá země, můžeme přát.

S jakým elektorátem můžete počítat? V České republice je zřejmě dost lidí, kteří i dnes pociťují své historické, kulturní i prostě lidské spojení s Ruskem, pro které je nepřijatelný propagandistický termín „rusofobie", přestože úplně ve všem s politikou Kremlu nesouhlasí. Budete se snažit o to, aby se členy Vaší strany stali i zástupci tohoto širokého kruhu přátel Ruska?

Otevřeně řečeno, chtěli bychom působit napříč všemi vrstvami společnosti. Věříme, že lidem se mnohé nelíbí, a že dokonce stávající vládní strany tak trochu i s ošklíbáním podporují spíše ze setrvačnosti, protože zde skutečně není žádná nabídka. Sám cítím, že se oslabuje nenávist vůči Rusku. Zejména mladí lidé jsou v podstatě produktem masové amerikanizace v kultuře. Ale zároveň vidí, že to, oč usiluje Rusko na Blízkém východě, je správné pro nás i svět. Také nastalo mohutné vystřízlivění ohledně Ukrajiny. To, co předvádějí ukrajinští vůdci Porošenko a Jaceňuk, je prostě na svěrací kazajku. Je proto zajímavé, že začíná silně narůstat většina, která minimálně chápe, že Ukrajina je cosi podivného, a dávno se nerozplývá nad euromajdanem a přestává hledat viníka v Rusku.

Víte o tom, že na Slovensku jde do parlamentních voleb v roce 2016 národní proruská koalice Odvaha? Je možné, aby bylo něco podobného — koalice nebo hnutí — vytvořeno i v České republice?

Tak pokud se nemýlím, stoupenci tohoto hnutí prakticky denně publikují na naší facebookové skupině a sledujeme jejich snahy. Možná na závěr trochu střízlivosti v odhadech a taktice. Naše hnutí bude mít za cíl změnit atmosféru ve společnosti. Jsme si i vědomi toho, že jde o běh na delší trať. Podívejme se na Národní frontu Marine Le Penové. To, že dnes potencionálně představuje druhou nejsilnější stranu ve Francii, se utvářelo celé roky… Nám jde o změnu země, ale pokud bychom svým tlakem ovlivnili silnější politické uskupení, a do budoucna si dovedu představit alespoň částečně racionální posun zejména u dnes nejsilnější politické strany v zemi, strany ANO, zdálo by se nám to užitečné. Nám nejde o to, za každou cenu tam bojovat o nějaké 3-5 %. Okrajové strany, kterých je u nás vícero, absolutně nemají sílu cokoliv rozumného ovlivnit. Takže to shrnu: strategie pro nové Česko je jasně daná a taktika se může měnit…

Zdroj: sputniknews.com

[quote align="center" color="#999999"]

Nové informace o demokracii ohrožujících experimentech elektrické stimulace mozku.

První tištěné periodikum na světě, které se nebojí zveřejnit výzkumy kryté státním tajemstvím, je právě v prodeji v Česku i na Slovensku.

2015 – LISTOPAD / MŮŽEME MÍT SUPERPOWER?

…[/quote]