Americký ministr zahraničí John F. Kerry byl 22. dubna v Bruselu v Belgii, aby se setkal s činiteli Evropské unie včetně prezidenta Evropské komise Manuela Barrosa a podpořil nový tlak administrativy na kongresové schválení Transatlantického obchodního a investičního partnerství (TTIP). Prezident Obama naléhá na Kongres, aby mu poskytl Pravomoc k podpoře obchodu (TPA) rovněž známou jako „rychlá trať“, aby protlačil obchodní pakty TTIP a Transpacifické partnerství Kongresem s jen malou diskusí a bez doplňujících návrhů.


The New American sleduje úsilí o uzavření TTIP a TPP a referuje o něm už mnoho let, už od Clintonovy a Bushovy administrativy. Jednou z nejdůležitějších námitek – ne však jedinou – u obou těchto snah je to, že i po různých postupných krocích a návrzích je velice zjevné, že architekti a proponenti dohod jsou ve všem nepoctiví. Veřejně balí a prosazují tyto dohody jako „obchodní dohody“, i když jsou ve skutečnosti konstruovány jako rozvíjející se projekty, které budou progresivně „integrovat“ ekonomické a politické systémy signatářských národů do modelu nadnárodního režimu v takové linii jako Evropská unie.

Článek Dennise Behreandta „ Dva transatlantické kroky“ z 10. května 2008, z dob administrativy George W. Bushe, je jedním z těch článků, v nichž jsme publikovali detaily o úsilí globalistických elit v organizacích jako Výbor pro zahraniční vztahy, Transatlantická politická síť, Brookingský institut, Carnegieho nadace pro mezinárodní mír a dalších při využívání obchodních dohod jako probíjecího beranidla k propašování politických a systémů ekonomické integrace, které jsou zaměřené na zničení národní suverenity.

Výbor pro zahraniční záležitosti (CFR) vedl nedávno na Princetonské universitě panelovou diskusi nazvanou „G20: Výhledy a výzvy globální správy.“ (Viz video níže.) Účastníci panelu měli spoustu zajímavých a odhalujících komentářů, ale zvláště pozoruhodné je přiznání prezidenta Eurasijské skupiny Iana Bremmera, v němž veřejně potvrzuje to, co kritici Evropské unie říkali už desítky let, co ale globalisté z CFR jako Bremmer obvykle popírali. Bremmer přiznává, že „přes EU dochází k reálnému podvrácení suverenity.“

K panelu CFR patřili:

  • Nicolas Berggruen, předseda Berggruenova institutu o veřejné správě a spoluautor Inteligentní vláda pro 21. století: Střední cesta mezi Západem a Východem;
  • Ian Bremmer, prezident Eurasijské skupiny;
  • Stewart M. Patrick, vedoucí kmenový člen a ředitel Mezinárodního institutu a Programu globální správy při Výboru pro zahraniční záležitosti; a
  • Anne-Marie Staughter, Bert G. Kerstetter profesor politiky a mezinárodních záležitostí na Princeton University

Profesorka Slaughter fungovala jako prezident panelové diskuse CFR. Kontext Bremmerova citátu byl v uvolnění frustrace panelistů z „neefektivity“ procesu G20. Zvláště profesorka Slaughter a pan Berggruen namítali, že G20 potřebuje dostat skutečné pravomoci, které by jí umožnily dělat více, aby ovlivnila globální vládnutí. Podle těchto námitek bohužel z hlediska panelistů, si národní suverenita a národní zájmy jdou po svém. A v tomto okamžiku pan Bremmer to okomentoval (viz video po 18:30 minutách): „EU je daleko významnější. Tam tím, jak EU funguje, dochází k reálnému podvracení suverenity.“