Vypadá to, že zatímco byli internetoví aktivisté a obhájci svobodného toku informací zaměřeni na nebezpečné a hrozící z Trans-pacifického partnerství (TPP), tak debata o Neutralitě netu se z paměti v poslední době vytratila. TPP má potenciál úplně ukončit život takový, jaký jsme ho poznali, a zaslouží si velký díl vaší pozornosti. Avšak i přetrvávající debata o pravidlech Neutrality netu se zase vrátila do popředí a centra pozornosti. V úterý porota amerického odvolacího soudu pro federální District of Columbina rozhodla proti pravidlům původně přijatým v roce 2010 Federální komunikační komisí (FCC).


Tato pravidla známá jako Neutralita netu byla konstruována tak, aby chránila otevřenost Internetu. Rozhodnutí 2-1 znamená, že pravidla vytvořená FCC se nevztahují na širší služby jako je Comcast a Verzion, tj. ty dvě společnosti za žalobou.

Porota v D.C. rozhodla, že FCC klasifikovala širokopásmové služby odlišně, než se to činí u tradičních telekomunikačních společností, a u širokopásmových služeb nelze uplatňovat ten samý standard. FCC použila konceptu „veřejného prostranství“, když vypracovala pravidla pro Neutrality netu. Tento koncept se točí kolem představy veřejného prostranství (Internet, vodní cesty, silnice), které by mělo být otevřené všem. Podnik může tyto služby průchodu tudy zpoplatňovat, nemůže ale diskriminovat.

U Internetu to znamená, že až do úterka společnosti nemohly diskriminovat provoz ve vrstvách systému nebo platbami poplatků. Představa byla taková, že internetová infrastruktura, která poskytuje veškerý internetový obsah, by měla být otevřená každému. Ukončení tohoto pravidla znamená, že velké korporace s plnou kapsou by mohly zaplatit poskytovatelům širokopásmových cest další peníze, aby si zajistily, že jejich stránky a proudy pro jejich služby potečou v excelentní kvalitě, zatímco diváci na menších stránkách by mohli trpět horší kvalitou internetových zážitků.

Nebude trvat dlouho a uvidíme, jak by to mohlo postihnout cenzuru na Internetu. Menší žurnalistické kanály nebo nezávislé podnikatelské subjekty by mohly mít k Internetu zablokovaný přístup, neboť nebudou moci platit takové poplatky jako Verzion. Time Warner nebo Comcast to možná nakonec na ně uvalí. Rovněž jsou tu obavy z úzkých vazeb na vládu Spojených států u určitých korporací, které by mohly vést k zážitkům nízké kvality u určitých stránek a k pomalému odstranění webových stránek kritických k vládě a její politice.

 

Jak jsme se k tomu dostali?

Nejvyšší soud v roce 2005 rozhodl, že širokopásmové služby by neměly být klasifikovány stejným způsobem jako telekomunikační služby. Myšlenka za tím byla taková, že infrastruktura poskytovatelů širokopásmových služeb se nepovažuje za veřejné právo a není regulována podle konceptu veřejného prostranství. Na základě tohoto rozhodnutí zamítl odvolací soud stanovisko FCC, že širokopásmové služby spadají pod pravidla Neutrality netu.

FCC zavedla oficiální pravidla pro Neutralitu netu poté, co selhal pokus pokutovat Comcast na základě principů neutrality netu, nikoliv však oficiální pravidla, která platila v roce 2009. Comcast zpomaloval provoz stahování torrentů služby BitTorren, aby měl kontrolu nad provozem a omezil stahování. V dubnu 2010 ten samý soud v DC rozhodl, že FCC nemá žádnou pravomoc na poskytovatele Internetu uplatňovat tento předpisy. Tento případ se týká toho, čeho se mnozí děsí, že přijde v nadcházejících letech, a to vrstvené internetové služby.

Krátce poté FCC vytvořilo oficiální pravidla Neutrality netu. Byla to tato nová pravidla, o kterých úterní rozhodnutí zase jednou usoudilo, že FCC nemá pravomoc regulovat širokopásmové služby. Tak jaká jsou pravidla Neutrality netu a jak ovlivňují vás?

 

Neutralita netu

  • První ze tří pravidel vyžaduje od společností širokopásmového přenosu, aby zůstaly otevřené a transparentní pro zákazníky ohledně toho jak řídí provoz svých systémů.
  • Druhé pravidlo je konstruované tak, aby zabraňovalo širokopásmovým službám blokovat legální obsah na svých sítích.
  • Třetí pravidlo a to, které se teď už nevztahuje na širokopásmové služby, brání v „neodůvodněné“ diskriminaci proti některému provozu.

Je důležité si všimnout, že soud zamítl požadavek Verzion na Kongres, aby vůbec nedával FCC jurisdikci nad Internetem. Soud se odkázal na část 706 Telekomunikačního zákona z roku 1996 udělující FCC pravomoc nad Internetem. To znamená, že tato Komise může volně stanovovat pravidla pro standardní internetový provoz, ale v tomto okamžiku nejsou pod její jurisdikcí širokopásmové služby. Tohle platí pro všechny širokopásmové poskytovatele kromě Comcast. Ta ve své dohodě o fúzi společností s NBC souhlasila dodržovat Pravidla otevřeného Internetu FCC až do roku 2018.

 

Konec Internetu nebo příležitost pro tvořivost?

Takže ač tato bitva zdaleka není ukončená, tak bychom mohli začít spatřovat Internet nabízený zákazníkům za různé ceny za různou kvalitu, rychlost a obsah. Obvyklou reflexivní reakcí na tento typ aktivity nebo neaktivity vlády je volání po větších regulacích. Korporace mají nadále rostoucí vliv na naše životy; počínaje jídlem, které jíme, přes oděvy, které si kupujeme, až po způsoby, jakými používáme Internet. Děsivé je pomyšlení, že ten svobodný a otevřený Internet, jaký jsme si navykli milovat, by mohl být stržen. Ale možná, že na tuhle soutěž mezi korporativistickým zotročením našich svobod bychom mohli nahlížet jako na to, čím to opravdu je: soutěží mezi svobodnými, inteligentními a tvořivými lidmi a monopolistickou, mechanickou, korporátní vládou.

Místo abychom očekávali, že vláda Spojených států v roce 2014 vyslyší náš pláč a z téhle tyranie couvne, tak bychom na to měli nahlížet jako na příležitost vytvořit nové způsoby využívání infrastruktur Internetu a širokopásmových služeb. Jistěže ten World Wide Web mainstreamu může být naprosto monitorován a nakonec cenzurován, může být nudný a irelevantní, to ale neznamená, že tím inovace skončí. S tím, jak každodenně postupuje technologická revoluce open sourců, je nepravděpodobné, aby nějaký génius tady někde už měl vytvořenou odpověď na naše problémy.

Myšlenky jako projekt alternativních DNS serverů, jako se projekt Open Nic, sítě se smíšenou topologií, Darknet (temný web) a mnohé další rozprostřou dále hranice toho, čím může Internet být. Tyhle myšlenky budou těmi, které tak či tak odstraní účinnost jakékoliv vládní regulace. Tyto rovněž zbaví smyslu jakýkoliv hloupý korporátní úchvat komunikací.

Teď samozřejmě ti, kdo si vybrali, že zůstanou v korporátní mainstreamové kultuře, budou ponecháni s vyschlou, verzí muziky, oděvů, technologií a ano, i Internetu, jak dělanou přes kopírák. Ale jakmile ten útlak individuálního projevu a tvorby dosáhne bodu zvratu, tak začne obyvatelstvo hledat lepší alternativy. S nárůstem rozptýlených architektur klient-klient (peer-to-peer) a technologií open source je jen otázkou času, než Internet expanduje do četných odlišných konkurujících si webů s pavučinami informací.

Až budete šířit zvěst o tomto nadcházejícím nebezpečí cenzury a zvýhodňování protekčňáků na Internetu, tak nezapomeňte ostatním připomenout, že informace touží být svobodné. Je nevyhnutelné, že vlády a jejich korporátní partneři budou ruku v ruce pracovat, aby omezili svobody. Rovněž je však nevyhnutelné, že lidé už mají takovéhoto uspořádání dost, a vytváří alternativy, a nachází způsoby, jak být ještě svobodnějšími. Pokud chcete udržet svobodný a otevřený internet – tak za něj bojujte. Tvořte. Budujte.

Derrick Broze

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: activistpost.com