Koncept posmrtného života je základem většiny světových náboženství. Ale zatímco teologové se o existenci duše a posmrtného života baví s naprostou samozřejmostí, tak vědecké teorie o posmrtném životě jsou mnohem méně obvyklé.  To je přesně důvod proč nová kniha uznávaného vědce Dr. Roberta Lanza: „Biocentrism: How Life and Consciousness are the Keys to Understanding the Universe“ (Biocentrismus: Jak jsou život a vědomí klíčové pro pochopení vesmíru) způsobuje takový rozruch. 

Dr. Lanza se jmenoval šéfem Advanced Cell Technology Company, která se zabývá experimentováním s kmenovými buňkami. Dr. Lanza používá své znalosti kmenových buněk k rozvíjení základů technologie, u které doufá, že pomůže zabránit vyhynutí ohrožených druhů. 

Ale zde úspěchy Dr. Lanza nekončí. Další zápis má také v podobě jeho mimořádné práce v oblasti kvantové mechaniky a astrofyziky. Jednou z hlavních teorií, které jsou základem kvantové fyziky je představa o biocentrismu. To v podstatě znamená, že vědomí pouze nereaguje na rozmary vesmíru, ale spíše vytváří a kontroluje hmotný svět. Dr. Lanza vysvětluje, že pokud se budeme držet tohoto předpokladu jako pravdivého, pak to znamená, že prostor a čas nejsou skutečnými entitami.

Podobně jako představy, že lidské bytosti jsou něco jako „želvy s krunýřem“, který jim pomáhá porozumět světu kolem sebe, tak fyzické tělo je konstrukce, která se používá k orientaci v tomto světě, ale není to skutečná entita. 

Fyzické tělo je důležité pro pochopení lidské zkušenosti, a tak je přirozené předpokládat, že vše přestává existovat, jakmile je zničeno. Avšak Dr. Lanza naznačuje, že to tak úplně nemusí být. Zatímco tělo je lokální, tak neexistuje žádný důkaz o tom, že s vědomím je to stejně. To znamená, že vědomí jednotlivých lidí je pravděpodobně pravděpodobně může existovat i po smrti fyzického těla. Takže pokud vědomí žije po smrt fyzické těla, tak co se s ním stane? Odpověď na tuto otázku navazuje na jiný vrcholný princip kvantové fyziky.

V hmotném světě se atomy chovají spíše předvídatelným způsobem ulpívajícím na Einsteinově teorii relativity. Nicméně na sub-atomární úrovni se tyto zákony nedají aplikovat a částice se náhle objevují na více než jednom místě, což naznačuje existenci alternativních vesmírů.

Dr. Lanza naznačuje, že to může znamenat, že se vědomí, po zničení fyzického těla, přemisťuje do jiného vesmíru (nebo dimenze). Popis vědomí Dr. Lanzy, které se pohybuje mezi různými dimenzemi a žije skrze celou věčnost naznačuje, že pojem, který teologové označují jako „duše“ by mohlo mít nějaké přesvědčivé základy v teoretické fyzice. Vskutku, po práci Dr. Lanza se zdá, že pojmy a diskuze o věčném životě nezůstanou ležet pouze v náboženském světě.