Mocný člen Demokratů, dozorčí nad médii úspěšně přesvědčil Facebook a Google, aby na svých platformách cenzurovali a potlačovali webové stránky alternativních médií. Podle nedávno uniklého instruktážního dokumentu se krajně levicový liberální aktivista David Brock se svou mediální organizací, Na médiích záleží (Media Matters), spikl s Facebookem a s Googlem na potlačování webových stránek alternativních médií, aby se tyto neobjevovaly v nabídkách zpráva a vyhledávacích výsledků uživatelů.


Uniklá instruktážní brožura nazvaná „Na médiích záleží: Vrcholný dozorčí proti falešným zprávám a propagandě – transformace mediálního prostředí,“ (kterou získal výlučně Free Beacon) soukromě vydaná Brockem v lednu pro dárce, o něž se uchází, nastiňuje strategii kontroly nad mediální povídačkou v USA.

Instruktážní brožura protlačuje tu povídačku o „Falešných zprávách“, se kterou ve skutečnosti právě, Na médiích záleží, začaly a odhaluje Brockovy pokusy o zahájení vtloukání „memu“ skalní levice do hlav veřejnosti. Tento „mem“ je v podstatě povídačka střižená tak, aby diskreditovala zpravodajské organizace, které se opováží referovat o čemkoliv jinak než z neoliberální perspektivy. Cílem je diskreditovat jakoukoliv organizaci, která se nedrží v neoliberální lajně.

David Brock

Hlavní útočnou linií této Brockem prosazované povídačky je ubližovat každému, kdo odporuje neoliberální agendě, jako je „zpátečnická pravice“ – s přímými závěry, že musí být rasističtí, anti-semitští nebo misogynní. Je nutno podotknout, že tyto plošné termíny se využívají k záměrné marginalizaci kohokoliv, kdo nesouhlasí s jejich ideologickým postojem. Nenechte se nijak zmýlit tím, že slučují konstitucionalismus, libertariánství a konzervatismus s neonacismem a rasismem, je to jen strategický manévr zaměřený na marginalizaci hlasu širokého segmentu americké populace.

Brock při prosazování své povídačky „Falešných zpráv“ proti nezávislým mediálním organizacím jako Projekt svobodného myšlení (The Free Thought Project) ukazuje jak na Google, tak na Facebook jako na své spoluspiklence.

Brock tuto strategii jasně formuluje na straně dvě své instruktážní brožury:

„Na médiích záleží, se během příštích čtyř let zaměří na dosažení následujících výsledků:“

„Odhalení sériových dezinformátorů a pravicových propagandistů rozlezlých všude od sociálních médií po nejvyšší patra vlády.“

„Platformy internetu a sociálních médií jako Google a Facebook už nebudou nekriticky a bez vyvozování důsledků hostit a obohacovat stránky falešných zpráv a propagandisty.“

„Účastníci kampaně otravování sociálních médii toxickými výplody zpátečnické pravice, která umlčuje disent a přináší zhoubu našemu národnímu diskurzu, budou potrestáni a zarazí se jim to.“

Tento pokus konsolidovat kontrolu nad informační povídačkou, které jsou Američané vystaveni, je nebezpečný a nejde o nic jiného než o skutečnou hrozbu svobodě. Brock se v podstatě pokouší vytvořit ještě efektivnější „propagandistický model“, jak jej popisoval akademik Noam Chomsky, k zabránění tomu, aby se jakýkoliv názor vybočující z toho jediného, jaký by skalní levice od veřejnosti chtěla, aby zastávala, objevil na veřejnosti – k čemuž chtějí sociálních médií použít jako zbraně.
Loading...