Toto nemá nic společného s lidským dopadem na klimatickou změnu, ale spíše s aktivitou slunce a s tím, jak solární cykly ovlivňují naše klima. Tento výpočet je založena na matematickém modelu, který ukazuje, že Slunce by se mohlo v příštích letech „utišit“, což by také mělo vliv na naše klima. Toto není článek popírající klimatické změny, přečtěte si jej, než ho okomentujete.

Před pár měsíci NASA publikovala studii , která ukazuje, že na Antarktidě ve skutečnosti přibývá více ledu, než ho mizí. Uskutečnili toto prohlášení po použití satelitu k vyhodnocení výšky ledové pokrývky v této oblasti. Toto zjištění je v rozporu s převládající teorií, že se Antarktida ve skutečnosti zmenšuje. Studie je pojmenovaná „Obrovské přibývání antarktického ledu převyšuje ztráty“ a byla publikována v časopise Journal of Glaciology.

Autoři této studie jsou Goddard Space Flight Center, který patří pod NASA a příčina tohoto přibývání ledu není zcela známá, ale studie se o několika teoriích zmiňuje. Stojí to za zmínku, nicméně NASA byla napadnuta několika jejími vlastními vědci ohledně jejího postoje ke globálnímu oteplování a dokonce se řada předních světových vědců ptala, jak moc velký mají dopad skleníkové plyny na klimatické změny.

Před pár lety dosáhl antarktický led dosavadního maxima výšky. ( ZDE a ZDE)

Je zde mnoho teorií, proč tomu tak je a jedna z nich zahrnuje, že to je z důvodů dopadu domnělého globálního oteplování, ale ne každý souhlasí. Je to zcela jiné téma, ale můžete se o tom dozvědět ve článcích na které jsou odkazy na konci tohoto článku. 

Co se týká klimatické změny, tak se hodně důrazu dává na lidskou aktivitu a oprávněně, protože naše způsoby je třeba změnit. Avšak, co když jsme v našem zápalu objevovat svoje vlastní provinění zapomněli na pár věcí? Co o přírodních cyklech změny klimatu, které Země zažívá a zažila? Je vědecky dokázáno, že kolísání solárního cyklu ovlivňuje globální teplotu Země, stejně jako další tělesa, která se pohybují ve sluneční soustavě. 

Nedávný výzkum, který přezkoumával toto téma pochází z Národního astronomického shromáždění ve Walesu, kde Valentina Zharkovam matematická profesorka Northumbria University (UK) představila model, který dokáže předpovědět mnohém lépe než dříve, jak budou solární cykly vypadat. Říká, že model dokáže předpovědět vliv solárního cyklu s přesností 97 procent a říká, že ukazuje, že Země míří do „malá doby ledové“ v průběhu asi patnácti let.

Podle Royal Astronomical Society (RAS):

Nový model slunečního solárního cyklu produkuje nebývale výstižné nesrovnalosti ve slunečním 11letém pulsu. Tento model vychází z dynamových efektů ve dvou vrstvách Slunce, jedna je blízko povrchu a jeden uvnitř jeho (Slunce) proudící zóny. Předpovědi z modelu naznačují, že sluneční aktivita se do roku 2030 o 60 procent sníží a to až k podmínkám, které byly naposledy viděny během „malé doby ledové“, která začala v roce 1645. (https://www.ras.org.uk/news-and-press/2680-irregular-heartbeat-of-the-sun-driven-by-double-dynamo)

Zharkova a její tým přišli s modelem, který využívá metodu zvanou „analýza hlavních komponent“ pozorováním magnetického pole z Wilcox Solar Observatoře v Kalifornii. Když se podíváme dopředu na několik dalších solárních cyklů, tak její model předpovídá, že mezi 2030-2040 zde bude důvod pro znatelnou redukci v solární aktivitě, což znovu povede k malé době ledové. Zharkova uvádí:

V cyklu 26 dvě vlny přesně zrcadlí jedna druhou – dosahují vrcholu ve stejnou dobu, ale v opačných hemisférách Slunce. Jejich interakce bude působit rušivě nebo se budou téměř vzájemně rušit. Předpokládáme, že to povede k vlastnostem „Maunderova minima.“ Ve skutečnosti, když jsou vlny přibližně ve fázi, tak mohou vykazovat silné interakce nebo resonance a máme zde silnou sluneční aktivitu. Když jsou mimo fázi, máme solární minima. Když je zde úplné oddělení fází, tak máme podmínky, které byly naposledy spatřeny během Maunderova minima, což bylo před 370 lety. 

Docela zajímavé o tom přemýšlet, že? S takovou pozorností, kterou věnujeme oteplování naší planety, by byl docela šok náhle vstoupit do doby ledové.

Znovu, toto nemá nic společného s lidským vlivem na klimatické změny, spíše více na aktivitu Slunce a jak solární cykly ovlivňují naše klima. Toto není článek, co by popíral klimatické změny. Jednoduše přináší fakta, že existuje více faktorů, které je třeba zvážit a které hrají svou roli ve změně klimatu. Co si o tom myslíte? Prosím neváhejte se o to podělit v komentářích. 

Zdroj: ce.com