Hacktivistická skupina Anonymous vydala video ve kterém vyzývá „indigové děti“ z celého světa, aby pomohli ve vytváření nové éry míru a osvícení. Podle Anonymous mají indigové děti přirozenou schopnost čelit přicházejícímu Novému světovému řádu zvládáním tyranských režimů, které už tak dlouho utlačují svět.