„Medicínská profese se zaprodala farmakologickému průmyslu, a to nejen co se týče praktické medicíny, nýbrž i co se týče její výuky a výzkumu.“ Mnozí by mohli říci, že doktoři zachraňují životy a pomáhají zvýšit průměrnou délku života, tak tomu ale není. Samozřejmě, že tu a tam životy zachraňují, ulevují ale skutečně od utrpení? Pacienti přijímají, co doktoři řeknou, ale neuvědomují si, že ač doktoři mají hlubokou znalost chorob, vědí jen velmi málo o lécích, které předepisují.


Arnold Seymour Relman (1923-2014), harvardský profesor medicíny a bývalý šéfredaktor New England Medical Journal, řekl :

  • „Medicínská profese se zaprodala farmaceutickému průmyslu, nejen co se týče praktické medicíny, nýbrž i co se týče její výuky a výzkumu. Akademické instituce v této zemi se propůjčily k tomu, aby se staly placenými agenty farmaceutického průmyslu. Myslím, že je to hanebné.“

Farmaceutický průmysl je po celém světě tím nejdominantnějším medicínským průmyslem, jelikož panuje domněnka, že poskytované léky zajišťují člověku rychlou úlevu od útrap a hrozeb, i přes skutečnost, že každý rok tisíce lidí zemřou právě na používání předepsaných léků.

Podle nové studie má téměř 80 procent meta-analýz nějaký druh vazby na průmysl, ať už přes sponzorství nebo přes honoráře za projevy, výzkumné granty a podobné věci, což opět vede ke skutečnosti, že ač mohou léky někomu pomáhat, když mu poskytují určitou úlevu nebo snižují bolest, tak mohou ale způsobit i značné škody.