Uniklé dokumenty z nadace Open Society Foundation (OSF) ukazují, že utratila 6 milionů $ na ovlivnění voleb do Europarlamentu 2014 v naději, že kampaň se bude točit kolem odsuzování „xenofobního diskurzu“. Ve snaze tyto volby ovlivnit plánovala OSF „tlumit strach, který populisté rozdmychávali“ a „omezovat škody“, o nichž věří, že je způsobily „xenofobní“ a proti EU zaměřené kampaně. Tyto dokumenty ukazují, že neziskovka tohoto miliardáře spravujícího spekulativní fond George Sorose financovala projekty k „monitorování“, „zostouzení“ a „zesměšňování“ toho, co nazývá skupinami „nenávistné mluvy“ po celé Evropě.


Zatímco se pokoušela drtit politiky prosazující evropskou identitu, tak tato organizace rovněž v těchto volbách zkoušela „posilovat“ volení etnických menšin.

Tento dokument uvádí, že Eurovolby představují četné „problémy otevřené společnosti“. K nim zejména patří „posílení vlivu menšin“ a migrace, když OSF říká, že demokratický proces, kdy Evropané zvolí 751 europoslanců „je pro nás zjevně příliš velká příležitost, abychom ji nevyužili.“

I přesto, že proběhly rok před „migrační krizí“, co přinesla přes milion lidí z třetího světa ilegálně se ve snaze získat sociální dávky valících k evropským břehům, tak si Euroskeptici a strany proti masové migraci v Eurovolbách 2014 stejně vedli dobře.

Jednou z hlavních kategorií úsilí financovaného OSF byly skupiny pracující na monitorování a označování „sexistických, rasistických a xenofobních projevů“. Při revizi tohoto projektu ona neziskovka projevila překvapení a nelibost nad tím, že i přes peníze nalité do označování a vzdorování „nenávistné mluvě“ se to stejně nestalo během Eurovoleb dominantním tématem.

OSF vychvalovala granty na vývoj „nových metod monitorování diskriminující mluvy,“ ale uvádí, že „to prostě při kampaních nebylo hlavní hybnou silou.“

Při zjišťování, proč tomu asi tak bylo, uvádí dokument, že politici „buď přijali politicky korektnější chování,“ nebo „se vylepšili v komunikaci se svými voliči v záležitostech, které nejsou přímo svázány s otevřeně nenávisti plnými tvrzeními.“

Uvádí se tam: „Navíc na základě nedávných příkladů z voleb na různých úrovních v Evropě předpokládala OSIFE, že nenávistná mluva a xenofobní diskurz bude v mnoha zemích EU dominovat, avšak nebylo tomu tak.“