Co se stane, když Ron Paul v Iowě zvítězí? Vypadá to, že Paul má mezi GOP voliči (Republikánskými) přirozený strop: Nedávný průzkum od Washington Post / ABC News zjistil, že téměř polovina republikánských voličů vnímá Paulova zahraničně politická hlediska jako hlavní důvod, aby ho nevolili. A opravdu to vypadá, že prvotní příčinou toho, že Paul by mohl v Iowě zvítězit, je to, že se neobjevil žádný konsensuální kandidát mezi sociálními konzervativci, kteří tu mezi voličstvem GOP dominují – což je situace, která Paulovi umožňuje potenciálně zvítězit i s méně než 30 procenty hlasů. I tak Paulovo vítězství v Iowě bude mít významné dopady. Bude to postrčení pro jeho libertariánská hlediska, která byla po dlouhou dobu Republikánským mainstreamem zavržená, a teď budou ústředním bodem debaty.

Vzniklá mediální pozornost Paulovi umožní své poselství šířit ještě dále – a potenciálně uspět v nalákání nových příznivců. A pokud si Paul 10. ledna povede dobře i v New Hempshire, kde se momentálně dělí s Gingrichem o druhé místo, tak by Paul pak mohl postoupit, aby s Romneyem sdílel status favorita, Romney je teď v New Hampsire o více než 20 bodů vepředu. – CBS News

Analýza volného trhu: Internetová reformace je proces, nikoliv epizoda. USA presidentský kandidát za GOP Ron Paul nám ukazuje přesnost tohoto konstatování. Ron Paul a jeho libertariánští spojenci v bitvě o srdce a mysli milionů Američanů vítězí. Ve skutečnosti, již zvítězili. Více o tom níže.

Není to ani trochu přehánění, když řekneme, že velice podstatná menšina, pokud ne většina Republikánů i Demokratů patří k nějakému druhu libertariánů. To Ron Paulovi poskytuje přirozenou voličskou základnu, která je daleko větší, než média mainstreamu přiznají.

Ve světě je zjevně jen jeden boj – a to i v USA. Ten se jeví jako zápas na jedné straně s hrstkou starých elitářských rodin, které přes centrální banky celého světa kontrolují stovky bilionů a chtějí to dostat ke světové vládě (kterou budou ovládat), a na druhé straně barikády s tím zbytkem nás.

Mocenská elita Anglosféry zneužila svou nepředstavitelnou monetární bázi, aby zjevně zneužila pracující celého světa. Ta evidentně zneužívá dominantních sociálních témat – tj. na děsu založených tvrzení šířených jejich koupenými a placenými médii, mozkovými trusty, universitami a vládami – k vyděšení střední třídy, aby se vzdaly bohatství a moci ve prospěch chytře narafičených globalistických institucí. Tohle je čekatelství na internacionalistickou vládu.

Legrační ale je to, k čemu na cestě ke globální vládě došlo. Je to Internet. Před asi deseti lety jsme se začali zaměřovat na myšlenku, že Internet se stal Gutenbergovým tiskařským strojem moderních dnů a že bude mít podobný dopad.

Gutenbergům stroj v podstatě zplodil renesanci, reformaci a přispěl k proti-reformačním trendům, jako byl Věk osvícenství, který zplodila elita sama ve snaze o protivenství proti Gutenbergovu stroji. Věk osvícenství postuloval, že člověk se má polepšovat a agenturou pro jeho polepšení je vláda.

Pro mocenskou elitu je vláda absolutní nezbytností. S příchodem Gutenbergova stroje se však cosi změnilo. Velké evropské rodiny zjistili, že je záhodno protlačovat tu iluzivní myšlenku „demokracie“. Ta myšlenka, že i lidé by ve své vládě „měli slovo“ pak umožnila tehdejší mocenské elitě a i té dnešní, aby se vytratila z veřejné scény a dominovala zpoza scény. Této dominanci se říká „merkantilismus“.

Je zrovna tak pro mocenskou elitu imperativem dnešních dnů, aby se neodhalila, jako je pro mocenskou elitu imperativem, aby měla přístup ke všem úrovním vlády, aby jí procházely zákony potřebné pro její přežití. Bez toho prohnilého systému tzv. občanské společnosti, který si ta elita během uplynulých 150 let vybudovala, by neměla výhled na jediný světový řád.

Nikdo se ráno nevzbudí a nerozhodne se strávit svůj život budováním globální vlády. Je to zcela falešné paradigma, že tohle se děje. Lidem se vnucuje víra, že globální vláda je nevyhnutelná a že je v jejich vlastní zájmy se lépe naplní, když budou spolupracovat s těmi u moci, než pracovat proti nim. Tento pocit NEVYHNUTELNOSTI je součástí toho, čím je vlečeno to tažení na Nový světový řád – New World Order.

Ale  my už dlouho prosazujeme, že ti, kdo předvídají nevyhnutelnost příchodu jediného světového řádu nemusí mít zcela pravdu. A tvrdíme to i nadále – jelikož sledujeme moderní události – a to, že ty elity usilující o globální vládu výrazně odrazil zpět Internet, jak už jsme dlouho předpovídali.

Víme, že je to tak z míry násilností, k nimž se elita rodin centrálních bank uchyluje. Násilnosti, šílená legislativa jako SOPA, budování vězeňských táborů a rozdmychávání válek po celém světě jsou projevy strachu, který tyto elity zachvátil. Nechtějí, aby byly nalezeny.

Člověku stačí, aby trochu studoval historii, aby začal chápat význam paradigmat, která předkládáme. Poté, co Gutenbergův stroj začal mocenskou elitu tehdejších dnů a její manipulace odhalovat, hned byly schváleny první zákony o copyrightu, najednou se vyvinul ten „ismus“, do hry významně vstoupila Hegelovská dialektika a po celém Západě propukaly války trvající desetiletí.

Je to pravděpodobně podle scénáře. Jsou tu určitě manipulace, kterými elity postrkují dále a dále svůj scestný boj za světovou vládu. Když na ně někdo nahlíží, jakou hru hráli po příchodu Gutnebergova stroje, tak je to ta samá, co rozehrávají dnes. Není to však jednoduché tuto představu přijmout, a to i pro alternativní internetový tisk. Je snadnější a psychologicky uspokojivější mluvit o dávných kabalách, jako např. iluminátsko-zednářská spiknutí.

Z našeho hlediska je však DNES pravda jednodušší, než tohle. Svět je řízen mezigenerační mafií elitářských rodin, které ZNEUŽÍVAJÍ symbolismu, aby zastrašily lidi a udělaly na každého dojem nevyhnutelnosti toho, co má přijít.

A např. z tohoto důvodu ukazovali smrt Muammara Kaddáfího celé týdny pořád a pořád dokola. A z tohoto důvodu jeho údajný anální sex šířili po celém světě i přesto, že běžná Západní mainstreamová média se zdráhají ukázat běžným divákům, jsou-li v tom děti, i polibek.

Kaddáfího smrt byla varováním. Zrovna tak jako války v Africe a na Středním východě jsou výstražné. Mají jen máloco dělat s ropou nebo s „velkou hrou“ či dalšími zdroji. Když Pentagon chtěl podpořit setrvání v Afghánistánu, tak tam najednou objevili vzácné zemní minerály v ceně tří bilionů dolarů a další komodity. Je to všechno tak průhledné.

Ti u moci usilují o kontrolu. Ti svéhlaví Paštúni a rafinovaní Pandžábci, kterých je teď už 300 milionů a panovali po tisíciletí pupku světa musí být dobyti a zpacifikováni. Tohle je ten boj, co se dnes odehrává.

Avšak, jak jsme předpovídali, Anglosféra možná válku za světovou dominanci ztratila. Skrytá Moc peněz z našeho hlediska vyvrcholila ve 20. století. 21. století jim uštědřuje jednu katastrofu za druhou.

Samotné 11.9 je dost pochybná událost. Pokus uvalit falešným mem o globálním oteplování jim také moc dobře nevychází. Válka proti teroru se čím dál víc střetává s nedůvěrou. Memy o nedostatku zdrojů všech typů už nemají moc síly někoho rozrušit a čím dál víc jsou na Internetu odhalovány.

A pak je tu Ron Paul. Před čtyřmi lety byl liberrariánský politik Ron Paul považován médii mainstreamu za neškodného, potrhlého cvoka. Dnes je podle článku CBS (viz výňatek výše) jedinou věcí stojící mezi Ronem Paulem a sociopolitickým konsensem kolem jeho libertariánských náhledů pro mnohé jen to, že „podvrací“ národní bezpečnost. Nebo nám to aspoň tak říkají.

Ale i tento mem se dočká svého dne – a zanikne. Je tomu tak, protože Internet je proces nikoliv epizoda. Metody kontroly škod, které elity praktikovaly ve 20. století, už nefungují. Obrátili se ke starším scénářům, ale z našeho pohledu nám historie ukazuje, že už TO není tak účinné.

Lidé přirozeně ztratili perspektivu.  Ale v 90. letech jisté tri pomohlo změnit svět. Dr. Ron Paul a ekonom Murray Rothbard byli blízkými přáteli. Lew Rockwell byl organizátorem a sbíral peníze. Rothbard hojně psal a Ron Paul nadále rodil miminka a usiloval o zvolení. Ron Paul je nejznámější a nejúspěšnější libertariánský politik posledních 100 let.

Tohle trio vybudovalo to, co je teď dobré v tom, co nazýváme dnešní občanskou společností, a nakonec, když začala éra Internetu, se k nim přidali popularizátoři jako Matt Drudge, Alex Jones … a pak další. A zase jednou tu byla myšlenka volnosti a individuální LIDSKÉ akce (versus Adam Smith s jeho Bohatovým NÁRODŮ), a ta se šířila stejně, jako tomu bývalo dříve. Nikdo není dokonalý, ale tahle aspirace je větší než personální agendy, a je zakotvená v logice občanské společnosti, zrovna tak jako budovaná po staletí největšími a nejodvážnějšími mysliteli.

Ve skutečnosti je to příběh civilizace samotné. Je to jazyk a konverzace. Dochází k tomu opakovaně. Nelze to zadusit, protože to může nově vzplanout v srdcích další generace. Jistěže to může převzít vesnici, ale udělali to JEDNOTLIVCI. A každý je vítán. Všichni, kdo se upíší osobní velikosti lidského druhu jsou přenašeči toho, co stojí za to přenést v lidské společnosti dál. Bože zatrať ty, co to nedělají.

Historie nám připadá jako série cyklů, bojů mezi historickými elitami a tím zbytkem. Takovýto boj dnes běží. Je to SKUTEČNÁ historie. Máme to štěstí, že žijeme v době, kdy staré pořádky odchází. Možná, že to, co vidíme, je jejich smrtelný zápas.

Internet jim znemožňuje prosperovat ve své současné podobě. Centrální banky, co z ničeho tisknou monopolní peníze, agresivní války, věznění milionů … to jsou neobhajitelná paradigmata, když už nemají plnou kontrolu nad médii.

Internetová reformace je snad už něco jako stepní požár. Vypadá, že vypálí tu manifestaci Amerického impéria zpopelněním těch pilířů falešné morálky, co podpírají ten podvodný konstrukt moderní mocenské elity. Pokud si Internetová reformace udrží svůj kurz, tak dnešní autoritářské pravdy už úplně dorazí. (Ty se však samozřejmě vynoří v jiné formě.)

Zrovna teď, podle článku CBS, je to už jen lež, že vojensko-průmyslový komplex „udržuje Ameriku v bezpečí“, co brání tomu monstru Leviatanovi v pádu. Ale co se stane, a to bude nevyhnutelné, až si Američané ve větším počtu uvědomí, že tato „bezpečnost“ neexistuje?

Co se stane, až nakonec Američanům dojde, že ten řetězec válek, co je „chránily“, je asi podfuk? Co se stane, až ta zjevná manipulace, která způsobila tu falešnou Studenou válku, úplně pronikne do vědomí populace? Co se stane, až bude plně odhalena pravda o 11.9 – ať je jakákoliv?

K posledním memům mocenské elity, které (jak jsme už dlouho předpovídali) také zakopnou, jsou základy státu samotného: ta šílenost současného modelu státní justice (kde stát sám, a ti co jej kontrolují, vytváří zákon a pak si platí zákonodárce, soudy a vojenskou i civilní policii jakož i bachaře, kteří tuhle podvrženou „spravedlnost“ vynucují).

Důsledkem toho pak je vojensko-průmyslový komplex sám a ty jeho myriády milionů na zpravodajské operativce v Londýně, Washingtonu DC a v Tel Avivu. Tito lidé si už dělají starosti; jejich invaze do soukromí, jejich žaláře a mučírny je velice tíží. Začíná to s nimi vypadat, že by mohli být na špatné straně historie – tentokrát reálné historie.

George W. Bush má strach cestovat mimo Spojené státy. David Rockefeller se už blíží stovce a dochází mu jeho někdejší vemlouvavost. Rothschildové se pravidelně objevují v business televizích, aby se ukázali, že už jen oni zůstávají být těmi bojovnými businessmany a bankéři. Kongres USA zkouší schválit ty nejdrakoničtější zákony všech dob, aby zastavil Internetovou reformaci. Už ukuli války k převzetí světa. A i tak pupek světa zůstává nedobytý.

Závěr: Internet, o kterém nikdo nečekal, že přijde, nadále každý den lidi informuje o odpornosti charakteru té elity, co ve 20. století kormidlovala historii. Stará paradigmata se drolí. Tisíce, desetitisíce a miliony vězeňských lágrů, do kterých ale nemohou chytit tu pravdu, jejíž ozvěna zní už celým světem. Internet je proces, nikoliv epizoda.


Zdroj: thedailybell.com

]]>