Maďarský ministerský předseda v článku pro konzervativní německé noviny vyzval kolegy vůdce, aby si vzali od Evropské unie pravomoci zpět, a Brusel obvinil z vytváření migrační krize. S poznámkou, že Brexit – tj. nadcházející britské stažení se z EU – je jen prvním projevem pohybu tohoto kontinentálního mocenského bloku „směrem k dezintegraci“, pan Orbán ve svém článku, „Jste odpůrci míru?“ ve Frankfurter Allgemeine Zeitung požadoval skoncování s idealizací Evropského projektu.“


Pan Orbán, který byl po delší dobu v Evropě nejsilnějším a neúčinnějším hlasem ve prospěch pohraniční bezpečnosti a proti migrační krizi, řekl, že jednou ze základních rolí EU je poskytnout zbývajícím 444 milionům občanů tohoto bloku pocit bezpečí. To by ale nešlo provést bez adekvátní „ochrany jejích vnějších hranic,“ řekl.

Pan Orbán, když poskytoval Maďarsko jako příklad těch správných praktik, které by měly opsat ostatní evropské státy, tak poukázal, že zhotovení pohraničního plotu, který nařídil postavit, čímž účinně snížil počet ilegálních vstupů do jeho země z desetitisíců na desítky, zabere jen pár dní.

Pan Orbán napsal, že postavením zdi a ochranou Střední a Západní Evropy před masovou migrací vykonával jen svoji povinnost jako Evropana: „V důsledku toho máme přinejmenším v naší pohraniční oblasti životní a ekonomický model Evropy ochráněn.“

Maďarský ministerský předseda řekl, že úspěch Evropy vyžaduje, aby každý „člověk, každý národ a každý členský stát“ pracovali, a ne aby seděli na zadku a čekali na Komisi, že to ona se do těch problémů nějak pustí a vyřeší je. „Instituce nemohou jednat za ně,“ řekl.