Vysoce kontroverzní techniky umožní, aby se lidská embrya konstruovala z DNA 3 různých lidí. Což nejspíš povede jen k tomu, že vykonstruované děti se na planetě Zemi stanou v blízké budoucnosti zákonitě normou. Představte si svět, v němž si můžete své vlastní dítě vykonstruovat. Takový, ve kterém si vyberete pro svého uměle naplánovaného novorozence DNA z nejméně 3 různých genetických sad. Zákaznicky na míru střižené dítě ze zkumavky. Dost možná takové, které bude odolné vůči určitým dědičným genetickým vadám, jako jsou dědičné poruchy, zdravotní problémy a další.


A to je přesně to, co někteří vědci a britští regulátoři zrovna zkouší do konce roku protlačit.

Viz: Making embryos from 3 people’s DNA doesn’t look unsafe: regulator

V reálu britský regulátor reprodukce nedávno vydal zprávu, která v podstatě konstatuje, že pokročilé vědecké techniky tvorby hybridních lidských embryí z DNA 3 lidí nejsou „nebezpečné“, čímž tudíž otvírá dveře pro genetickou modifikaci lidských druhů.

Referuje o tom Associated Press a poskytuje i určitý vhled do procesu příslušného vědeckého myšlení: MAKING EMBRYOS FROM 3 PEOPLE DOESN’T LOOK UNSAFE

„Dokud se nenarodí zdravé dítě, tak nemůžeme na 100 procent říci, že tyto techniky jsou bezpečné,“ říká Dr. Andy Greenfield, který předsedá panelu expertů za touto zprávou.