„Konstrukční kancelář chemické automatiky (patřící do společnosti Energomaš) a Kurčatovský institut připraví projekt vytvoření bezelektrodového plazmového raketového motoru, stojí na stránkách státní korporace Roskosmos. V  současnosti vyvíjená varianta bezelektrodového plazmového raketového motoru je nová generace elektrického raketového motoru. 


Je to motor s vysokým výkonem, jeho pracovní palivo je ve formě plazmy. Má vysokou energetickou efektivitu, má možnost využívat jako své palivo prakticky jakoukoli látku, je schopen měnit hodnotu dávaného impulsu," říká zpráva.

Maximální výkon motoru je přitom omezen „prakticky jenom výkonem napájení vysokofrekvenčního generátoru".

Je zmíněno, že motor tohoto typu má potenciálně velkou životnost svého používání díky nepřítomnosti omezení, jež jsou spojená s vlivem energií nabytími částicemi paliva na elementy konstrukce.

Podle informací Roskosmosu se realizace nápadů, které jsou vložené do navrhovaného projektu, stala možnou díky pokroku ve výzkumu plazmových procesů termojaderné syntézy, rozvoji technologie vysokotepelných vodičů a moderním prvkům vysokofrekvenčních generátorů.

„Vývojáři při vytváření takového motoru budou muset řešit otázky optimalizace plazmových procesů, vývoje vysokofrekvenčního generátoru, kryogenních magnetických systémů a systémů napájení a řízení motoru. Pro to, aby mohly být tyto úkoly vyřešeny, se bude muset vytvořit experimentální a zkušební modul," říká zpráva.