Včera varoval vedoucí činitel Bank of England, že finanční krize je pro rodinné příjmy tak devastující jako světová válka. Je pravděpodobné, že ty náklady, budou splácet ještě naše vnoučata, dodal Andrew Haldane. Řekl, že lidé ‚mají všechny důvody‘ k pocitu ‚nesmírného rozčilení a hněvu‘ kvůli tomu rozvratu vyvolanému krachem v letech 2008 a 2009. Během uvážlivé analýzy rozsahu výzev, s nimiž se Británie potýká, řekl pan Haldane výkonný ředitel této banky pro finanční stabilitu: „Budeme-li mít štěstí, zaplatí náklady této krize naše děti. S větší pravděpodobností to budou splácet ještě naše vnoučata.“
  • Andrew Haldane: Lidé ‚mají všechny důvody‘ k pocitu ‚nesmírného rozčilení a hněvu‘
  • George Osborne přiznává, že dát veřejné finance zase do pořádku potrvá déle, než se čekalo
  • Musí sehnat více než 23 miliard liber do roku 2017 přes další škrty a nárůst daní
  • Institut fiskálních studií řekl, že éra zbídačování by mohla trvat až do roku 2018

Během uvážlivé analýzy rozsahu výzev, s nimiž se Británie potýká, řekl pan Haldane výkonný ředitel této banky pro finanční stabilitu: „Budeme-li mít štěstí, zaplatí náklady této krize naše děti. S větší pravděpodobností to budou splácet ještě naše vnoučata.“

„Co se týče ztráty příjmů a produkce, je to stejně zlé jako světová válka – to je rozsah, o jakém mluvíme.“

George Osborne zítra potvrdí své podzimní prohlášení, že dát veřejné finance do pořádku potrvá významně déle, než vláda předpokládala.

Očekává se, že kancléř pokladu přijme jako jeden ze svých klíčových fiskální cílů to, že poměr dluhu k HDP bude klesat až do let 2015-2016.

Aby splnil svůj hlavní závazek odstranit strukturální deficit, předpokládá se, že bude muset najít dalších 23 miliard liber přes další škrty a nárůst daní do roku 2017.

Klíčové dávky v nezaměstnanosti se očekává, že budou v nejlepším případě zmraženy, aby se uvolnily jejich určité výjimky z daní z penzí.

‚Devastující‘:Andrew Haldane řekl, že Lidé ‚mají všechny důvody‘ k pocitu ‚nesmírného rozčilení a hněvu‘ kvůli tomu rozvratu vyvolanému krachem v letech 2008 a 2009

Od kancléře se očekává, že odhalí série opatření ke stimulaci ekonomického růstu včetně infrastrukturních projektů podporovaných 40 miliardami liber státních záruk, pomoci malým podničkům, které chtějí vyvážet, a odložením nárůstu daně z paliv o 3p na litr, aby se lidem do kapes dostalo více peněz.

Pan Haldane, když prováděl své srovnání se světovou válkou, řekl Radio 4 v pořadu Svět v jednom: „Bylo by udivující, kdyby se lidé nevyhrnuli do ulic a nekladli těžké otázky o tom, kam se ty peníze zašantročily. Existují všechny důvody, proč by obecná veřejnost měla být nesmírně rozčilená z toho, co se stalo, a rozhněvaná.“

V roce 2008 se tehdejší kancléř pokladu Alistair Darling dostal pod palbu kritiky spojenců Gordona Browna za to, že řekl, že ekonomické časy, co Británii čekají, ‚budou nejspíše ty nejhorší za 60 let‘ a budou ‚daleko horší a vleklejší, než si lidé myslí.‘

Jeho varování se podle pana Haldaneho ukázalo být až příliš přesným vzhledem k propadu ekonomického produktu země, k němuž došlo od recese, a je v patách Druhé světové válce.

Produkt se od recese prudce propadl s tím, že reálné HDP je v současnosti o 3,1 procenta nižší než na vrcholku v roce 2008. Pro srovnání po skončení války se velice prudce obnovilo.

Pan Haldane řekl, že bankovní průmysl v červnu vstoupil na rozcestí, když propukl skandál s handlováním klíčových úrokových sazeb Libor, což následovalo až po sérii dalších událostí, jako falešném proplácení pojistek z ochrany.

Řekl: „Bylo to částečně proto, že nedůvěra veřejnosti k bankovní kultuře dorostla takové výše, že už i bankovnictví samotné řeklo: ‚Podívejte, tohle se udělalo špatně.‘“

Pan Haldane řekl, že by byl ‚překvapen‘, kdyby ty opulentní ve zlatých plátech vyplácené platy a bonusy, kterých si užívá ředitelstvo ze City – jež byly zdrojem nesmírného hněvu veřejnosti – nepokračovaly ve svém propadu.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: dailymail.co.uk

]]>