Zpráva Švédské policie o znásilněních a sexuálních útocích páchaných migranty obviňuje z rostoucích problémů „nordickou alkoholovou kulturu“, „ignoranci“ a „netradiční genderové role“ evropských žen. Tato zpráva uvádí, že Švédsko má nejhorší míru fyzického a sexuálního násilí páchaného proti ženám z Evropské unie (EU), jak uvádí přehled EU agentury pro práva. Tento dokument nazvaný Současná situace v sexuálních hrubostech a návrhy na aktivity se snaží tyto statisticky vysvětlit a na straně 34 dospívá k závěru:


„Švédsko vede novou EU Statistiku o fyzickém a sexuálním násilí proti ženám, o sexuálním obtěžování a o pronásledování. Závěr je takový, že je to v důsledku severské alkoholové kultury, ale i netradičních genderových rolí.“

Ta na straně 20 vysvětluje, že „příslušnost mužů, kteří páchají sexuální hrubosti, je mnohotvará.“

Říká, že migranti nemusí být schopni „zvládnout alkohol“, prostě se cítí „nadržení“, naráží na „ignoranci s důsledky pro děvčata“, „přivádí jim to nepatřičné pocity“, „projevují tímto způsobem hněv“ nebo jednají „pod tlakem party.“

„Někteří argumentují, že sexuální hrubosti jsou součástí šikany neboli pro tyto muže prostředkem, jak předvést svou moc nad děvčaty,“ tvrdí další odstavec.

Tato zpráva také dokumentuje, jak jsou děvčata ve Švédsku prohlašována za „děvky“ a vystaveny násilí kvůli „jejich oblečení“, načež se jich pak mnoho bojí chodit po ulici.