Předseda podvýboru kongresu USA pro věci Evropy, Euroasie a nové výzvy Dana Rohrabacher navrhuje, aby byla prezidentovi Ruska poskytnuta možnost vystupovat před americkým lidem ve federálním televizním vysílání. „Chtěl bych vidět tu dohodu, která by umožnila prezidentovi Ruska vystupovat s půlhodinovým proslovem k americkému lidu ve federálním televizním vysílání jednou za rok, a americkému prezidentovi — s půlhodinovým proslovem k ruskému lidu jednou za rok", uvádí slova Rohrabachera RIA Novosti.

Vyjádřil názor, že „takový formát by podstatně pomohl vysvětlit motivy politiky dvou zemí".