Odborníci z Newyorské univerzity vyvinuli umělou neuronovou síť, která může padělat otisky prstů pro nabourání se do biometrických bezpečnostních systémů. Umělá inteligence DeepMasterPrints je schopna vybrat každý pátý otisk v databázi.

Přičemž padělky mohou odpovídat hned několika biometrickým profilům, oznámili vědci ve zprávě na bezpečnostní konferenci v Los Angeles.

Systém ochrany osobní informace pomocí otisku prstu, který se pokládal za jeden z nejspolehlivějších, se může stát nebezpečným. Vědci z Newyorské univerzity vyvinuli umělou neuronovou síť, která umí crackovat biometrické systémy a padělat otisky prstů uložené v jeho databázi.

Algoritmus, který autoři nazvali DeepMasterPrints, využívá dvou nejslabších míst daktyloskopické identifikace. Za prvé ochranné systémy skenují obyčejně nikoli celý otisk prstu, ale jen jeho část, protože prst se ne vždy dostane na snímací plochu ideálně. Za druhé i přesto, že otisky prstů má každý člověk unikátní, jejich reliéfy se opakují u více lidí, několik vzorků je pro dešifrování základní.

V důsledku toho vědci zjistili, že k padělání otisku prstu v biometrickém systému stačí, aby vybraný otisk odpovídal alespoň jednomu fragmentu originálního otisku ze stovek uložených v profilu biometrického systému.

Zdroj:  arxiv.org